Webinar: Primjena kolektivnih ugovora i porezni tretman isplata zaposlenicima

8. Novembar 2021

Zbog velikog broja upita u vezi sa obavezom primjene općeg i granskih kolektivnih ugovora, Konsultantska kuća FEB d.d. organizuje webinar pod nazivom “PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA I POREZNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA”.

Poziv za učešće na webinaru upućen je predstavnicima Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Udruženju poslodavaca. Tako da će učesnici webinara imati priliku od nadležnih dobiti sve potrebne informacije u vezi sa primjenom kolektivnih ugovora, kao i drugih bitnih pitanja koja se odnose na radno pravo. Porezni tretman isplata zaposlenicima prezentovati će zaposlenici PUFBiH.

Učesnicima webinara će se prezentovati pravni i porezni tretman svih isplata zaposlenicima, tj. koja su minimalna prava radnika, te kakav je porezni tretman tih isplata.

PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
PRAVA RADNIKA ZAGARANTOVANA ZAKONOM O RADU I DRUGIM AKTIMA
POREZNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA
OSTALE AKTUELNOSTI

Datum održavanja webinara: 23.11.2021. godine

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVI SE

Izvor: Akta.ba