Webinar: Prijava poreza na dobit i poreza na dohodak

3. Mart 2022

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za webinar.


WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za webinar koji se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstveno-revizijskoj profesiji, sa sljedećim temama:

  • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK
  • PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT
  • PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA
  • KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA
  • * TRANSFERNE CIJENE

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

Datum održavanja webinara: 15.03.2022. godine

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVI SE

IZVOR: /www.akta.ba/