Vlada FBiH pomaže kantone i općine s 16 miliona KM

9. Septembar 2016

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je utvrdila kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2016. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni i općine”, u iznosu od 16.000.000 KM, a na ime sufinanciranja u projektima i financijske pomoći.

Od ukupnog iznosa, kantonima je namijenjeno 9.000.000 KM, a općinama 7.000.000 KM.

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je utvrdila kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2016. godinu na poziciji “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni i općine”, u iznosu od 16.000.000 KM, a na ime sufinanciranja u projektima i financijske pomoći. Od ukupnog iznosa, kantonima je namijenjeno 9.000.000 KM, a općinama 7.000.000 KM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika i površina, broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, kreditno zaduženje kantona i smanjenje broja zaposlenih.

Sredstva namijenjena općinama bit će doznačena u svrhu financijske pomoći, sufinanciranja infrastrukturnih i projekata od značaja za pojedine općine, te onih koji su implementirani putem Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriju FBiH.