Uspostavlja se informacioni sistem za šume i šumarstvo Federacije BiH

17. August 2018

Federalna vlada donijela je Odluku o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju informacionog sistema u šumarstvu (ISŠ) Federacije BiH, kojim upravlja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Podaci koji se prikupljaju u ISŠ predstavljaju jedinstvenu informacionu osnovu za šume i šumarstvo Federacije BiH i svrstani su u deset osnovnih oblasti: standardi, evidencije šuma, planiranje, proizvodnja, šumske štete, ostali resursi, finansijski pregled, dodatni moduli i odnosi s javnošću.

Finansiranje razvoja ISŠ-a osigurava se iz namjenskih sredstava za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj, te budžetskih i donatorskih sredstava.

ISŠ doprinosi uspostavljanju dobrih evropskih praksi planiranja, privređivanja, upravljanja i kontrole, te smanjivanju obima nezakonitih aktivnosti u oblasti šumarstava i lovstva. Unaprjeđivanje upravljanja i uspješnosti rada u sektoru šumarstva je od ključne važnosti za ostvarivanje prihoda i povećanje bruto društvenog proizvoda, za zapošljavanje u ruralnim oblastima, kao i pomoć u pripremanju Bosne i Hercegovine za integraciju u Evropsku uniju.

Riječ je o sistemu koji osigurava neophodne informacije o stanju i promjenama šumskog fonda za potrebe planiranja, praćenja stanja, kontrole i izvještavanja, kao i tačnost, kvalitet, zaštitu podataka i njihovu dostupnost pod jednakim uslovima ovlaštenim korisnicima, primjenu jedinstvenih standarda i razmjenu podataka i dokumenata.

Savremeni način komunikacije podrazumijeva racionalizaciju, integraciju i optimizaciju odlučivanja u sektoru šumarstva i lovstva, kao i razmjenu i sintetiziranje informacija, kako u okviru subjekata šumarstva, tako i sa svim ostalim domaćim i međunarodnim institucijama i interesnim grupama.

Za realizaciju danas donesene odluke je za 2018. godinu potrebno izdvojiti 200.000 KM, za 2019. godinu 100.000 KM i za 2020. godinu 150.000 KM.

Na posebnom namjenskom transakcijskom računu za uplatu naknada i prihoda za korištenje šuma nalazi se 1.514.081,44 KM, koja ne mogu biti korištena zbog nepostojanja zakonskog okvira za oblast šumarstva. Nakon usvajanja zakona o šumama ova posebna namjenska sredstva bi bila korištena, među ostalim, za razvoj, održavanje i kontinuirano funkcioniranje informacionog sistema šumarstva.

Do sada je za početnu fazu realizacije Plana za uspostavu informacionog sistema šumarstva ukupno utrošeno 61.407,18 KM, od čega je iz rezerve Budžeta Vlade FBiH za 2016. godinu utrošeno 33.051 KM s ciljem nabavke potrebne opreme i usluga. Iz sredstava GEF projekta “Održivo gospodarenje šumama i krajolikom – SFLMP”, koji se provodi putem Svjetske banke, utrošeno je 28.356,18 KM za nabavku usluga za izradu modela centralne baze podataka i programiranje infrastrukturnih modula u oblasti Standardi informacionog sistema šumarstva.

U 2018. godini planirana izrada modula koji se odnose na šumske kamionske puteve, šumskoprivredne osnove, evidenciju šuma i lovstvo. Planirani su i osiguranje tehničkog i sistemskog održavanja informacionog sistema, obuka zaposlenika za unos podataka i korištenje programskih rješenja, te nabavka i održavanje neophodne informatičke opreme.

Za realizaciju ovih aktivnosti potrebno je izdvojiti 200.000 KM, od čega je planirano da dio bude osiguran donacijama, a dio iz budžetskih sredstava, u skladu s mogućnostima.

Izvor: Akta.ba