UPUTSTVO ZA POSLODAVCE Kako se prijaviti na poziv

11. Mart 2022

UPUTSTVO

Federalni Zavod za zapošljavanje je objavio detaljno uputstvo kako se prijaviti na poziv (vidi link iznad).

Podsjećanja radi biće aktuelna dva programa:

I -Zapošljavanje 2022
Program sufinansiranja zapošljavanja 2022 (PDF)

UPUTSTVO ZA POSLODAVCE
 Prijave po Programu će biti omogućene 14.03.2022., 15.03.2022. i 16.03.2022. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati. 
Za prijavu na mjere po Programu potrebno je biti prijavljen na portal. Poslodavci se na svoj korisnički račun mogu prijaviti putem računara i tableta, ali ne i putem mobitela.
 Nakon prijave na portal, prijave na mjere po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022 vrše se putem linka ispod, koji će biti dostupan na dane javnog poziva:
Obrazac o sufinansiranim osobama

Prijavni obrazac SP 2022

Najčešća pitanja i odgovori

II -Samozapošljavanje – Start up 2022

Program sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2022
 Prijave po Programu će biti omogućene 16.03.2022., 17.03.2022. i 18.03.2022. godine u 
periodu od  8:00 do 16:00 sati
Za prijavu na mjere po Programu potrebno je biti prijavljen na portal. Fizička lica se na svoj korisnički račun mogu prijaviti putem računara i tableta, ali ne i putem mobitela. 
 Nakon prijave na portal, prijave na mjere po Programu sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2022 vrše se putem linka ispod, koji će biti dostupan na dane javnog poziva:
Obrasci po Programu:

Za mjeru Druga prilika 2022:

    Prijavni obrazac DP 2022

Najčešća pitanja i odgovori

IZVOR: /www.fzzz.ba/