Tema rasterećenja privrede konačno stavljena na dnevni red političkih razgovora

3. Oktobar 2019

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je podršku od predsjednika Hrvatske demokratske zajedice BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića i HDZ BiH za donošenje Zakona o doprinosima FBiH u kojoj će biti zakonski regulirana obaveza Vlade FBiH da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda. UPFBiH je već dostavio amandmane na Vladin Prijedlog zakona o doprinosima FBiH svim zastupnicima i svim zastupničkim klubovima u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, čije je zasjedanje zakazano za 09. oktobar/listopad 2019. godine.

“Zahvalni smo gospodinu Čoviću sa kojim razgovaramo o ključnim zakonskim rješenjima iz naše “Inicijative 20+5+6” treći put u posljednjih mjesec dana i koji je pokazao razumijevanje za naše zahtjeve. UPFBiH intenzivno komunicira sa svim parlamentarnim političkim strankama u FBiH. Osim izmjena Zakona o doprinosima, insistiramo na usvajanju izmjene Zakona o porezu na dobit FBiH u smislu da se reinvestiranje dobiti oslobodi plaćanja poreza na dobit, a da se oporezuje dividenda sa 10 posto. U prijedlogu Zakona o porezu na dohodak koji je predložila Vlada FBiH se oporezuje dividenda sa 10 posto, ali bez izmjena i dopuna Zakona o porezu na  dobit FBiH u skladu sa našim prijedlogom, radi se o još jednom opterećenju koje će direktno opteretiti poslodavce”, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH nakon sastanka sa Čovićem.

Predsjednik HDZ BiH istaknuo je da je tema rasterećenja privrede konačno stavljena na dnevni red političkih razgovora i dogovora.

“Zahvaljujem poslodavcima na redovnoj komunikaciji koju smo uspostavili i mislimo da je to pravi put ka iznalaženju rješenja koja će u konačnici dovesti do povećanja plaća, povoljnijih uvjeta za ulaganje kako domaćih, tako i inozemnih ulagača i smanjenja sive ekonomije. Od izuzetne je važnosti dijalog između predstavnika realnog sektora na jednoj i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se došlo  do rješenja koja će na jednoj strani rasteretiti gospodarstvo, a na drugoj strani neće dovesti u pitanje stabilnost proračunskih prihoda i vanproračunskih fondova”, istaknuo je Čović.

Također, iz UO UPFBiH insistriraju da se hitno formiraju koordinaciona tijela za parafiskalne namete kako na nivou FBiH, tako i nivou kantona i općina kako bi se radilo na njihovom ukidanju ili smanjenju. Istaknuto je da u ovome trenutku u FBiH, na svim nivoima vlasti ima više od 3.200 parafiskalnih nameta.

Iz UPFBiH su, kao posebno značajno naglasili  potrebu što hitnijeg usvanja izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u smislu da se poslodavci rasterete plaćanja bolovanja u trajanju od 42 dana i da se taj period smanji na 15 dana, dok bi ostatak naknade za bolovanje išao na teret fondova zdravstvenog osiguranja.

Izvor: Akta.ba