Taksa na istaknutu firmu će se opet plaćati, čekaju se tarife općina u KS

23. Februar 2022

Zakonom su utvrđene sve vrste komunalnih taksi i način uplate, a općinama je dana nadležnost da svojim aktom utvrde kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani ili posluju na području općine.

Dok Federalno ministarstvo finansija pokušava riješiti uočene dileme koje proizlaze iz ustavnih vertikalnih nadležnosti pojedinih razina vlasti (Federacija, kantoni i općine) uređenje Zakona o komunalnim taksama na federalnoj razini nadležnima je za sada samo tema koja je “trenutno aktuelna i predmet razmatranja”.

Do tada kantoni samostalno uređuju ovu oblast. Tako je Skupština Kantona Sarajevo jučer usvojila novi Zakon o komunalnim taksama. Njime su utvrđene sve vrste komunalnih taksi i način uplate, a općinama je data nadležnost da svojim aktom utvrde kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani ili posluju na području općine.  

Zakonom su tako nastupile promjene i u ovoj godini stvari se mijenjaju.

Naime, taksa za svaku istaknutu firmu do veličine table 200×300 milimetara se neće plaćati, dok će oznake većih dimenzija ostati predmet naplate ove takse, a ako ih je više u istom kompleksu, taksa se naplaćuje za jednu.

“Prihvatili smo prijedlog Udruženja poslodavaca da se ne plaća taksa na istaknutu firmu do veličine table 200×300 milimetara. Data na je nadležnost općinama da donesu tarife po pitanju plaćanja koje će urediti ove propise u skladu sa svojim ovlastima. Vjerujem da neće svaka općina staviti iste takse jer one ne bi trebale iznositi isto u Starom Gradu, Centru, ili Hadžićima”, kazao je ministar finansija KS Davor Čičić.

Čičič je kazao da je bitan razlog za donošenje zakona presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrđeno da Tarifni broj Zakona o komunalnim taksama nije u skladu sa Ustavnom FBiH, odnosno da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksi na istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim ili ostalim prostorijama, objektima i mjestima.

Taksa se tako plaća i za držanje sredstava za igru i igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i aparati za posebne igre za sreću), izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnom mjestu.

Također, za korištenje prostora na javnim mjestima za kampove (šatore, prikolice, motorna vozila svih kategorija), plaća se taksa, kao i za postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata) i postavljanje svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera, kafemati i parkomati.

Podsjetimo, Ustavni sud je prošle godine taksu na istaknutu firmu u Kantonu Sarajevo proglasio neustavnom i od tada se ista nije plaćala, odnosno firme su bile dužne izvršiti prijavu takse na firmu do 31.1.2022. ali sa iznosom 0,00 na prijavi.

To ne znači da nakon usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda pravna lica neće morati ponovo podnositi nove prijave i izvršiti plaćanje.

Zavisno od vrste djelatnosti, zone u kojoj se nalazi frma ili obrt, ove takse se kreću od 20,00 KM, pa sve do 25.000,00 KM u nekim gradovima.

IZVOR: /www.akta.ba/