Spoljnotrgovinska komora BiH uvela dva nova besplatna servisa

31. Oktobar 2019

Spoljnotrgovinska komora BiH je, s ciljem unapređenja poslovanja domaćih kompanija, upotpunila portofolio usluga sa dva nova besplatna servisa, koji se odnose na sektor voća i povrća i njihovih prerađevina.

U prvom servisu Komora nudi kompanijama iz BiH regionalnu i evropsku bazu distributera, veletrgovaca, uvoznika i prerađivača koji pokrivaju oblast voća i povrća i njihovih prerađevina.

Baza je rađena u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju i Komorskim investicionim forumom, radi pomoći uvezivanja mreže i pronalaženja potencijalnih poslovnih partnera domaćim kompanijama kako u EU, tako i u zemljama Cefta iz ovog sektora, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore.

“Spoljnotrgovinska komora trenutno može besplatno ponuditi kontakte više od 160 najvećih regionalnih /Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, samoproglašenog Kosova/ i evropskih potencijalnih poslovnih partnera”, ističe se u saopštenju.

Drugi servis je pružanje informacija istraživanja za pet tržišta – Austrije, Belgije, Njemačke, Holandije i Švedske, iz sektora proizvoda od voća i povrća, uz pomoć platforme Evromonitor/Pasporta, koja pruža jedinstven pristup informacijama o analiziranju tržišnog konteksta i prepoznavanja budućih trendova.

U saopštenju se navodi da su trenutno dostupna istraživanja tržišta u pet navedenih zemalja za sljedeće grupe proizvoda – slatki namazi, sosovi, prelivi i začini, prerađevine od voća i povrća i pakovana hrana.

“Svaki od izvještaja/istraživanja sadrži osnovne podatke kao što su glavni distributeri/ veletrgovci/ glavni konkurentski brendovi na tržištu i njihov udio, osnovni podaci o obimu prodaje prema kategorijama /vrijednost, obim i trendovi/ za period 2013-2018”, pojašnjavaju iz Spoljnotrgovinske komore.

Ovi izvještaji, odnosno istraživanje sadrži i podatke kao što su predviđanja o obimu prodaje prema kategorijama za period 2018-2023, glavni trendovi u potrošnji, način distribucije, perspektive tržišta, pregled konkurencije i slično.

Izvor: Akta.ba