Zajednički napori

18. Septembar 2016

U specifičnim situacijama članovi “Pozitiv­a” će se moći obratiti Udruženju sa konkretnim pitanjima i zahtjevima. Udruženje će osigurati da se odnosna pitanja tretiraju diskretnim i pristupiti njihovoj obradi stručno i efikasno. Ukoliko “Pozitiv” ne nađe konačno rješenje nastojat će dati odgovarajuće upute koje mogu voditi ka rješavanju odnosnog pitanja.