Pretražite registar cijena nekretnina FBiH

25. Septembar 2018

Transparentno tržište nekretnina je temelj razvoja i ulaganja. Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH, jeste povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja privrednog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Evropskoj uniji.

Vlada Federacije BiH daje punu podršku ovom projektu koji je, zanimljiv i sa privatnog i sa službenog aspekta. BiH je sada u skupini evropskih zemlja koje imaju registar cijena.

Konačan cilj, odnosno rezultat je masovna procjena nekretnina u BiH.

Radi se o veoma zahtjevnom, ali dobrom projektu za stabiliziranje i trasparentnost, prije svega tržišta nekretnina u jednoj državi.

Puštanjem u rad ovog portala, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine bit će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada.

Lični podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine.

Zanimaju li vas cijene nekretnina dostupnih u BiH iste možete pogledati na zvaničnom registru http://www.katastar.ba/rcn/preglednik/.