Poziv za učešće na događaju i poslovnim susretima: Digitalizacija i digitalna transformacija- šansa za bh. privredu

15. Septembar 2023

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, organizuje skup pod nazivom „DIGITALIZACIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – ŠANSA ZA BH PRIVREDU“, koji će se održati 27.9.2023. godine, u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH (Branislava Đurđeva 10, Sarajevo).

Cilj skupa je približiti proces digitalizacije poslovnim subjektima u Bosni i Hercegovini, omogućiti povezivanje IKT kompanija sa privrednim subjektima u proizvodnoj oblasti, te razmjeniti iskustva i dostignuća u oblasti digitalizacije.

Prvi dio događaja će se odvijati kroz dvije panel diskusije. Učesnici u prvoj panel diskusiji će osmotriti proces digitalizacije u Bosni i Hercegovini, dostignuća, potrebe, izazove, važnost i uticaj digitalizacije na poslovne procese. U drugoj panel diskusiji, učesnici skupa će imati priliku upoznati se sa konkretnim iskustvima i primjerima uspješno provedenih procesa digitalizacije u našim kompanijama.

Ovaj događaj je i prilika da se, uz konstruktivan dijalog svih učesnika, te razmjenu pozitivnih iskustava i pristupa finansiranju procesa digitalizacije, predstavnici poslovnih subjekata podstaknu i ohrabre na pravljenje iskoraka u pravcu digitalizacije proizvodnih i poslovnih procesa, uz akcenat na međusobno povezivanje sa domaćim IT kompanijama, kao nosiocima procesa digitalizacije.

Drugi dio događaja će se odvijati kroz B2B susrete, gdje će biti prisutne domaće IT kompanije sa kojima imate priliku razgovarati o njihovim gotovim, poslovnim rješenjima i iskustvima, te vašim realnim potrebama, željama i mogućnostima, a na osnovu kojih bi IT kompanije mogle razvijati nove usluge i proizvode.

Razmjena dobrih primjera, praksi i međusobno povezivanje je u centru događaja.

Učešće na ovom događaju je besplatno.

Zainteresovani za učešće i prisustvo ovom događaju, mogu se prijaviti najkasnije do 26.9.2023. godine, do 10.00 sati, popunjavanjem ON LINE PRIJAVNOG OBRASCA .

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon 051-227-681, ili na email: sinisa.saric@komorabih.ba

Agenda

IZVOR: /komorabih.ba/