Poziv bh. kompanijama na događaj i B2B susrete “GreenTech Days Meet Future of Building 2024“

9. Februar 2024

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao članica Evropske preduzetničke mreže, jedan je od suorganizatora međunarodnih poslovnih susreta „GreenTech Days Meet Future of Building 2024“ koji će se održati od 17. do 19. aprila 2024. godine u okviru projekta internacionalizacije “go-international”, zajedničke inicijative Saveznog ministarstva za rad i ekonomska pitanja i Privredne komore Austrije.

U okviru „GreenTech Days Meet Future of Building 2024“ održat će se istovremeno dva vrhunska događaja u oblasti zelenih tehnologija i održive gradnje u hibridnom formatu.

Ovogodišnje teme događaja su:
• Zaštita okoliša- tehnologija za zaštitu okoliša, upravljanje vodom, recycling;
• Energija- obnovljivi izvori energije, hidrogen i
• Održivost/Gradnja – održiva gradnja, energetska efikasnost itd.

U sklopu predavanja i panela, kao i B2B susreta, nude se ciljane platforme za umrežavanje austrijskih i međunarodnih učesnika.

Učešće na konferenciji i B2B susretima je besplatno.

Registracija se vrši putem linka: https://gtdmeetfob2024.b2match.io/signup.

Agenda je dostupna na linku: https://gtdmeetfob2024.b2match.io/components/38047.

Registracija je obavezna, a radni jezik događaja je engleski.

Krajni rok za registraciju je 15. april 2024. godine.

Sve informacije o događaju su dostupne na zvaničnoj web stranici https://gtdmeetfob2024.b2match.io/.

Za eventualna pitanja, kontakt osoba u VTK/STK BiH je Mersiha Selmanović (e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; telefon: 033 566 242).

IZVOR: /komorabih.ba/