Posao od 5,3 mil. KM: Traži se izvođač radova na održavanju mostova u KS

5. Decembar 2019

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisala je javni poziv u kojem traži izvođača radova na održavanju mostova na području Kantona Sarajevo.

Trajanje okvirnog sporazuma je četiri godine, a vrijednost sporazuma 5.300.000,00 KM bez PDV-a.

U okviru ugovora izvođač će vršiti redovan pregled mosta koji obuhvata provjeru opšteg stanja mosta, stanje kolovoza, i sl. zatim, saniranje donjeg nosećeg sloja, popravak  manjih početnih ili uznapredovalih oštećenja antikorozivne zaštite, izrada novih ograda na mostu ili većih nedostajućih dijelova ograda na mostovima, zamjene stubova odbojne ograde, čišćenje elemenata ograde mosta od korozije pjeskarenjem do čeličnog sjaja zatim, zamjene mostovskih slivnika, izradu i ugradnja stakala na ogradama ali i sanaciju drvenih rukohvata i mnoge druge radove predviđene ugovorom.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 07.01.2020. godine. Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti bezuslovnu garanciju za ozbiljnost ponude. Iznos tražene garancije za ponudu je 1,5 posto od ukupne vrijednosti.

Izvor: Akta.ba