Otvoreno prvo reciklažno dvorište za e-otpad u Kantonu Sarajevo

6. Februar 2020

ZEOS eko-sistem početkom 2020. godine uspostavio je 104 mjesta za preuzimanje e-otpada od toga su ukupno 32 ulična kontejnera, 107 komada Zelenog namještaja u trgovačkim centrima, 26 reciklažnih dvorišta kod sakupljača u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine, a sve lokacije su dostupne putem web stranice www.zeos.ba.

Za pravne osobe osigurano je i besplatno zbrinjavanje, a potrebno je samo popuniti nalog na web stranici.

U Kantonu Sarajevo je otvoreno prvo reciklažno dvorište za e-otpad i nalazi se u sarajevskom naselju Otoka. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je u periodu od ponedjeljka do subote u terminu od 07.30 do 16.00 sati, saopćeno je iz ZEOS eko-sistema.

ZEOS eko-sistem poziva građane da svoj otpad pravilno odvajaju u kontejnere i reciklažna dvorišta. Poručuju da nijedan uređaj iz njihove infrastrukture neće završiti na deponiji.

Sa obzirom da električni otpad predstavlja ozbiljan problem, jer iz godine u godinu njegova količina raste velikom brzinom, 52 miliona tona je brojka koja se očekuje da će se generisati do 2021. godine, odnosno 6,8 kg/stanovniku na svjetskom nivou.

Bosna i Hercegovina mora biti spremna za te svjetske posljedice velike proizvodnje električnih uređaja zbog toga je plan u narednom periodu raditi na povećanju broja infrastrukture u vidu uličnih kontejnera, kanti za e-otpad, kao i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Cilj je uključiti sva komunalna preduzeća u ovaj sistem, poručili su iz ZEOS eko-sistema naglašavajući da ne žele niti jedan uređaj da završi na deponiji, predstavljajući opasnost po zdravlje i život građana.

Izvor: Akta.ba