Otvorena direktna e-mail adresa za prijavu korupcije u Kantonu Sarajevo

10. Januar 2019

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo omogućio je građanima KS još jedan način prijave korupcije, i to putem direktne e-mail adrese: prijavikorupciju@uk.ks.gov.ba.

I ova aktivnost, prije svega, ima za cilj povećanje efikasnosti mehanizama za prijavu korupcije, ali i proširivanje već uspostavljenih mogućnosti za prijavu korupcije u Kantonu.

“Podsjećamo da su do sada uspostavljena četiri mehanizma za prijavu korupcije u Kantonu Sarajevo, i to: obrazac za prijavu korupcije u šalter sali Kantona Sarajevo, aplikacija za on-line prijavu korupcije na stranicama Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava, prijave direktno Timu Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, te prijave upućene putem protokola Kantona Sarajevo, odnosno poštom”, saopćeno je iz press službe Vlade KS.

Napominju da i ovaj kao i svi ranije uspostavljeni mehanizmi za prijavu korupcije imaju predviđenu mogućnost anonimne prijave.

Izvor: Akta.ba