Oglašena prodaja pokretnih stvari “Tvornice opekarskih proizvoda”

29. Oktobar 2019

Prodaju se u cijelosti pokretne stvari “Tvornice opekarskih proizvoda” AD Banja Luka.

Predmet prodaje su mašine, transportna sredstva, namještaj i kancelarijska oprema, kompjuterska oprema, alat i sitan inventar, inventar restorana, laboratorija i zalihe i repromaterijal.

Procijenjena tržišna vrijednost  stvari je 1.664.932,00 KM.

Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, 27.11.2019. godine sa početkom u 14:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci.

Tvornica opekarskih proizvoda poznata je kao proizvođač visoko kvalitetnih opekarskih proizvoda zastupljenih u stanogradnji i drugim građevinskim objektima. Posjedovala je veoma dugu tradiciju proizvodnje.

Izvor: Akta.ba