Od 2019. godine obaveza elektronskog podnošenja PDV i akciznih prijava

7. Maj 2018
Elektronska PDV prijava

“Godina 2018. je prelazni period kada bi svi obveznici trebali postepeno prijeći na elektronski način podnošenja PDV i akciznih prijava. To znači da se tokom ove godine PDV i akcizne prijave mogu podnosti elektronski, a oni obveznici koji se još nisu registrovali za ovu novu uslugu mogu svoje prijave podnosti do kraja ove godine i papirnim putem”, kazali su za Akta.ba iz Uprave za inidrektno oporezivanje (UIO).

Istakli su da se od početka 2019. godine više neće moći papirnim putem podnositi PDV i akcizne prijave, već će to biti obaveza da se radi isključivo elektronskim putem.

“Stoga pozivamo sve obveznike da se što prije registruju za elektronski način komunikacije sa Upravom, kako bi imali dovoljno vremena da istestiraju novi E-PORTAL i kako ne bi došli u situaciju da na kraju godine moraju obavezno prijeći na elektrosnko podnošenje prijava, a da to nisu istestirali ranije. Inače shodno članu 4. Stav 3. Uputstva o elektronskom podnošenju prijava  samooporezivanja (Službeni glasnik BiH, broj 04/18) nakon što obveznik prvi put podnese e-prijavu samooporezivanja, obavezan je sve naredne prijave samooporezivanja podnositi isključivo elektronskim putem”, objasnili su iz UIO.

Pojasnili su i da što se tiče Uprave za indirektno oporezivanje, a shodno članu 39. Zakonu o PDV-e (podnošenje prijave za plaćanje PDV-a i plaćanje poreza) obveznici su dužni svoju PDV obavezu obračunatu za određeni poreski period navesti u mjesečnoj PDV prijavi. Prijavu obveznik podnosi do 10-og u mjesecu po isteku poreskog perioda, pa prema tome ne podnosi se na godišnjem nego na mjesečnom nivou. Kada je u pitanju elektronski način podnošenja, tim putem se podnose PDV-e i PDA-a prijave.

“Da bi obveznici mogli podnosti elektronskim putem PDV i akcizne prijave neophodno da se registruju za elektronsku komunikaciju sa UIO na našem novom E-PORTALU. Kada se uključe na E-PORTAL imaju mogućnost da pokrenu postupak registracije tako što će ispuniti Izjavu za korištenje elektronskih usluga. Tako popunjenu izjavu mojraju odštampati, potpisati i staviti pečat, te poslati nadležnom regionalnom centru UIO”, dodali su iz UIO.

Elektronske usluge

Nakon obrade Izjave na mail adresu koju su naveli u Izjavi dobijaju predpristupne podatke, sa kojima se privi put moraju ulogovati na E-PORTAL. Elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava u velikoj mjeri skraćuje vrijeme za ispunjavanje obaveza, smanjuje troškove, jer poreski obveznici ne moraju prijave slati poštom ili ih donositi u nadležni regionalni centar UIO na protokol. Isto tako mogu do zadnjeg dana za podnošenje prijave sačekati sve fakture ako iste nisu dobili.

“U narednom periodu će UIO proširivati broj elektronskih usluga sa poreskim obveznicima, kao što je elektronski način podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obvaezama po osnovu indirektnih poreza, što je obveznicima vrlo često potrebmno u smislu njihovog poslovanja. Planirane su još neke elektronske usluge u smislu elektronske razmjene KIF-a i KUF-a i slično”, naglasili su iz UIO.

Ističu da obveznici nailaze na manje tehničke probleme prilikom registracije koje nastaju usljed neusklađenosti njihovih podataka sa podatcima u Jedinstvenom registru obveznika. Shodno tome, dužnost svakog poreskog obveznika je da obavjesti UIO o svim promjenama u svojim podacima (ime direktora, odgovorna osoba, adresa firme i sl.). Istakli su sa se svi ostali manji tehnički problemi sa kojima se susreću obveznici zajedno za službenicima UIO riješavaju se veoma brzo putem e-mail adrese eusluge@uino.gov.ba.

“Za mjesec mart 2018. godine više od 30 posto velikih poreskih obveznika već je podnijelo svoje PDV i akcizne prijave elektronskim putem, te jedan dio ostalih poreskih obveznika koji spadaju u grupu srednjih i malih preduzeća. U ukupnom iznosu to je oko 1.500 prijava koje su već poslane elektronskim putem. U svakom slučaju očekujemo da će taj broj obveznika koji prelaze na elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava rasti iz mjeseca u mjesec”, kazali su iz UIO.

Kada je u pitanju podnošenje PDV prijava u 2017. godini, iz UIO ističu da je za ukupan period od 12 mjeseci broj blagovremeno podnesenih prijava 561.974, a pregled podnesenih PDV prijava u 2017. godini je u tabeli ispod.

Mjesec

Broj blagovremeno podnesenih prijava

Mjesec 1

46.670

Mjesec 2

46.746

Mjesec 3

46.859

Mjesec 4

46.376

Mjesec 5

46.932

Mjesec 6

46.588

Mjesec 7

46.680

Mjesec 8

46.980

Mjesec 9

47.090

Mjesec 10

46.805

Mjesec 11

47.215

Mjesec 12

47.033

Ukupno za 12 mjeseci

561.974

 

“Ovim putem pozivamo sve obveznike da što prije pređu na elektronski način komunikacije sa Upravom, jer će im to smanjiti vrijeme potrebno za obradu prijava i slanje i dostavljanje istih, te će na taj način imati i znatno manje materijalne troškove. Ističemo da je Uprava uz podršku Ambasade Velike britanije u BiH izradila i dva video uputstva koja smo postavili na youtube kanal, a kojima se može pristupiti i preko web stranice Uprave na linku,” poručili su.

Dodali su i da ova uputstva do u detalje pojašnjavju proces registracije obveznika za elektronsku komunikaju sa Upravom, te na koji način pravilno ispuniti i poslati prijavu elektronskim putem Upravi za indirektno oporezivanje.

Izvor: Akta.ba