Novi online seminar: Popusti i rabati-svi relevantni aspekti

8. April 2022

Revicon organizuje novi online seminar na temu “Popusti i rabati-svi relevantni aspekti”.

NOVI ONLINE SEMINAR

 POPUSTI I RABATI

– svi relevantni aspekti –

 20. i 21. 4. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)

Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnik tržišne inspekcije
 • Predstavnik UINO
 • Predstavnik Porezne uprave

Poštovane kolegice i kolege,

s obzirom na to da su ove situacije vrlo česte u praksi, pri čemu, pored poslovno-marketinških, treba imati u vidu i brojna pravila propisa o trgovini, zaštiti potrošača, PDV-u i dr, kao i da je novi Kontni okvir donio i nova pravila knjiženja datih i primljenih popusta, kao temu našeg sljedećeg online seminara odabrali smo sve varijante i sve relevantne aspekte datih i primljenih POPUSTA, RABATA, BONUSA…

Cilj nam je da tu zanimljivu, izazovnu i u praksi čestu temu, zajedno sa predstavnicima tržišne inspekcije, Porezne uprave i UINO, obradimo sa poslovnog, marketinškog, finansijskog, poreznog i računovodstvenog aspekta, pri čemu ćemo se posebno fokusirati na nova pravila knjiženja datih i primljenih popusta u različitim situacijama, koja proizlaze iz novog Kontnog okvira koji se primjenjuje od početka ove godine.

Program seminara:

 PRVI DAN (od 10:00 do 13:30):

MOGUĆE SITUACIJE I OPĆA PRAVILA

 MOTIVI ODOBRAVANJA POPUSTA

 • unapređenje prodaje
 • promotivni popusti
 • sezonski popusti
 • rasprodaje i prodajne akcije
 • ostali motivi i situacije

 VRSTE POPUSTA, RABATA, BONUSA…

 • popusti do i nakon momenta isporuke
 • finansijski popusti
 • količinski, robni i ostali popusti
 • programi nagrađivanja lojalnosti kupaca

 OGLAŠAVANJE I UGOVARANJE POPUSTA

 • javno isticanje / oglašavanje
 • zasebno (ciljano) ugovaranje
 • principi, pravila, preporuke…

 PDV PRAVILA

 • popusti do momenta isporuke
 • obavezan sadržaj računa/fakture
 • popusti nakon momenta isporuke
 • mehanizam naknadnih knjižnih obavijesti

 PRAVILA ZAŠTITE POTROŠAČA

 • zabrana diskriminacije potrošača
 • princip prodaje „svima pod jednakim uslovima“
 • vidno isticanje prodaja pod posebnim uslovima
 • najčešće nepravilnosti i moguće sankcije

 POSTUPANJE TRŽIŠNIH INSPEKTORA

 • pravila propisa o trgovini
 • pravila vođenja trgovačkih knjiga
 • (ne)obaveznost nivelacije cijena
 • slučajevi jednokratnih ili trajnijih popusta
 • postupanje i zahtjevi tržišnih inspektora
 • najčešće nepravilnosti i moguće sankcije

 POPUSTI U ODNOSIMA SA INO LICIMA

 • naknadni popusti od ino dobavljača
 • naknadni popusti ino kupcima
 • prateće carinske procedure

 DRUGI DAN (od 10:00 do 13:30):

KNJIŽENJE DATIH I PRIMLJENIH POPUSTA

 PRAVILA NOVOG KONTNOG OKVIRA

 • knjiženje popusta do momenta prodaje/nabavke
 • knjiženje popusta nakon momenta prodaje/nabavke
 • knjiženje popusta za tekući obračunski period
 • knjiženje popusta za ranije obračunske periode
 • dati popust: umanjenje prihoda ili zasebni rashod?
 • primljeni popust: umanjenje troška ili zaseban prihod?
 • kako je lakše, a kako pravilnije knjižiti?
 • kako smo navikli, a kako bi trebalo raditi?

 POPUSTI DO MOMENTA NABAVKE/ISPORUKE

 • popust za plaćanje u gotovom novcu
 • ostali popusti do momenta isporuke
 • PDV pravila
 • izdavanje i sadržaj fiskalnih računa
 • izdavanje i sadržaj PDV fakture
 • pravilna knjiženja kod prodavca
 • pravilna knjiženja kod kupca

 NAKNADNO DATI I PRIMLJENI POPUSTI

 • popusti za plaćanje u roku – kasa skonto
 • naknadni popusti po osnovu obima prometa
 • naknadni popusti po drugim osnovama
 • izdavanje knjižne obavijesti
 • storno PDV-a kod obje strane
 • pravilna knjiženja kod prodavca
 • pravilna knjiženja kod kupca

 KOLIČINSKI RABATI

 • količinski rabat u momentu prodaje
 • naknadni količinski rabat prema obimu prodaje
 • stalni ili promjenljivi rabat
 • iskazivanje rabata na računu/fakturi
 • naknadno izdavanje knjižne obavijesti
 • storno PDV-a kod obje strane
 • pravilna knjiženja kod obje strane

 PROGRAMI NAGRAĐIVANJA LOJALNOSTI KUPACA

 • krediti/bodovi za tekuće i buduće popuste
 • krediti/bodovi za buduće besplatne isporuke
 • programi koji se baziraju na učestalosti
 • programi koji rangiraju kupce
 • računovodstveno evidentiranje programa lojalnosti
 • iskazivanje odloženih prihoda prema MSFI 15
 • PDV aspekt programa lojalnosti

 SPECIFIČNOSTI PRIMJENE MSFI ZA MSS

 • sličnosti evidentiranja u odnosu na „velike“ MRS/MSFI
 • razlike u evidentiranju u odnosu na „velike“ MRS/MSFI

 “KONTRA-POPUSTI”: UGOVORENI PENALI

 • penali i ogovorne kazne s aspekta naručioca/kupca
 • penali i ogovorne kazne s aspekta izvršioca/dobavljača
 • zakonske i ugovorene zatezne kamate
 • knjiženja kod obje ugovorne strane
 • PDV tretman i aspekt poreznog bilansa

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

                                Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

 Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

 Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

 Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

IZVOR: /www.akta.ba/