ONLINE SEMINAR: INO USLUGE -pdv i porez po odbitku-

8. Maj 2023

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

INO USLUGE

– PDV I POREZ PO ODBITKU –

17. 5. 2023. (srijeda) 10:00 – 15:30online

Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnik UINO BiH
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

Drage kolegice i kolege,

razlog za zakazivanje seminara na ovu temu ne treba posebno pojašnjavati: to su Vaša brojna i svakodnevna pitanja o poreznom tretmanu raznih i vrlo „šarolikih“ usluga u relacijama sa ino licima. Ovu oblast uređuju i propisi o PDV-u i propisi o porezu po odbitku, svaki na svoj način, ali u osnovi vrlo „šturo“, prilično uopšteno i neprecizno. Kada se tome doda i obaveza primjene bilateralnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (kod poreza po odbitku) i neusklađenost pravila o „mjesto oporezivanja“ usluga u ino relacijama sa pravilima u EU i našem okruženju (u oblasti PDV-a), sasvim su razumljive i brojne dileme sa kojima se u tim situacijama svakodnevno susrećete i veliki broj pitanja koja nam svakodnevno upućujete.

Kako smo naveli i u programu ovog interaktivnog online seminara, sve te probleme i dileme ćemo nastojati pojasniti po sistemu „usluga-po-usluga“, na način da svaku vrstu usluga, jednu po jednu, cjelovito obradimo i sa aspekta PDV-a i sa aspekta poreza po odbitku.

Naravno, Revicon tim i gosti – predavači iz UINO BiH i Porezne uprave FBiH će, kao i uvijek do sada, odmah odgovarati i na sva Vaša pitanja u toku trajanja seminara.

PROGRAM:

USLUGE POVEZANE S NEKRETNINAMA

 • usluge koje spadaju u ovu grupu
 • PDV pravila i pravila poreza po odbitku
 • primjena međudržavnih ugovora
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

USLUGE NAJMA

 • najam nepokretne imovine
 • najam pokretne imovine
 • PDV pravila i pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

USLUGE PRIJEVOZA

 • usluge transporta dobara pri uvozu i izvozu
 • usluge povezane sa transportom
 • usluge prijevoza putnika
 • PDV pravila za domaće i ino prijevoznike
 • pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

USLUGE IZ OBLASTI KULTURE, NAUKE, OBRAZOVANJA, SPORTA, ZABAVE…

 • pravila PDV-a za organizatore i korisnike
 • pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

AUTORSKA I DRUGA PRAVA

 • autorska i imovinska prava
 • patenti, licence, softveri…
 • PDV pravila i pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

REKLAMNE I S NJIMA POVEZANE USLUGE

 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

INTELEKTUALNE USLUGE

 • savjetničke, inženjerske, pravne i sl. usluge
 • IT usluge u međunarodnim relacijama
 • usluge obrade podataka i davanja podataka
 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

UPRAVLJAČKE I TEHNIČKE USLUGE

 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

KAMATE I FINANSIJSKE USLUGE U INO RELACIJAMA

 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

OSTALE USLUGE U INO RELACIJAMA

DIVIDENDE I RASPODJELA DOBITI

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za seminar na zahtjev

 • 80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

IZVOR: /revicon.info/ i /www.akta.ba/