Nema više firme FDS d.d.: Novi naziv je Badeco Adria d.d. Sarajevo

4. Decembar 2018

Dana 03.12.2018. godine izvršena je promjena naziva i adrese emitenta FDS d.d. Sarajevo. Novi naziv je: “BADECO ADRIA” d.d. Sarajevo, objavljeno je na Registru vrijednosnih papira BiH.

Promijenjeno je i sjedište firme, tako da je sada nova adresa Branilaca Sarajeva 20.

Prema Registru poslovnih subjekata, kapital društva je 116,58 miliona KM, a vlasnici su postojeći dioničari ranijeg FDS d.d. Direktor ostaje Edin Mulahasanović, dosadašnji direktor FDS-a, kao i djelatnost duhanskog poslovanja.

Podsjetimo, ranije je osnovana nova firma FDS d.o.o. koja će se baviti prehrambenom industrijom i turizmom kao osnovnom djelatnošću.

Kakvi su planovi i šta će promjena naziva značiti za tvornicu koja je bila sinonim za industrijsku proizvodnju, ostaje da se vidi.