Kompletna usluga zaštite od hakerskih napada
za mala i srednja preduzeća u BiH

24. Januar 2023

Prezentacija kompanije Results Consulting d.o.o. / Kompletna usluga zaštite od hakerskih napada za mala i srednja preduzeća u BiH

Privredna komora Kantona Sarajevo i preduzeće Results Consulting d.o.o. pozivaju Vas na prezentaciju usluga sveobuhvatne platfome usluga cyber-sigurnosti namijenjene mikro, malim i srednjim preduzećima u BiH.

Cyber–sigurnost–kao-usluga:

Kompletna usluga zaštite od hakerskih napada
za mala i srednja preduzeća u BiH

ČETVRTAK, 26. JANUAR 2023. 11,00 – 13,00h
Privredna komora Kantona Sarajevo – Velika sala – 5. sprat
La Benevolencija 8, Sarajevo

IVPITER Cybersigurnost usluga uključuje kompletnu sigurnost IT sistema i podataka na svim nivoima sigurnosti zasnovanu na vrhunskim svjetskim tehnologijama cyber-sigurnosti, skrojenu prema stvarnim potrebama pojedinačnih biznisa.

POZIV (.pdf)

Informacije i registracija učesnika:
033 250 190      info@pksa.ba

IZVOR: /pksa.ba/