Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2016. godini

20. Februar 2016

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2016. godini. Pozivom se obavještavaju zainteresirani poslodavci i nezaposlene osobe da je od 19.12.2016. godine omogućeno podnošenje Zahtjeva u skladu sa odredbama Programa zapošljavanja Roma u 2016. godini kojim su utvrđeni uvjeti učešća.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Federalni zavod za zapošljavanjeĐoke Mazalića 371 000 Sarajevo, s naznakom

„Prijava na Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2016. godini“.

Javni poziv za učešće u Programu putem ostaje otvoren 15 dana, s tim da će se u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva produžiti do utroška planiranih sredstava.

Obrasci za podnošenje prijava za učešće u Programu dostupni su na web portalu: http://www.fzzz.ba/projekti/program-zapoljavanja-roma-u-2016-godini, u nadležnoj službi i u Zavodu.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/562 – 900.