Iduće godine ponude u procesu javnih nabavki će se dostavljati elektronski

3. Decembar 2019

Agencija za javne nabavke BiH je razvila module za elektronsko dostavljanje ponuda te se primjena i početak elektronskog dostavljanja ponuda očekuje iduće godine, potvrdio je Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH.

“Vjerujem da ćemo do kraja 2020. godine imati kompletan sistem javnih nabavki u elektronskom formatu, osim elektronske žalbe, koja bi trebala biti implementirana do kraja 2021. godine”, kazao je Salčin, naglašavajući kako bi na ovaj način kompletan sistem javnih nabavki do 2021. godine trebao biti u elektronskom formatu.

Uvođenjem elektronske ponude cijeli proces će biti olakšan, tako da će samo najbolje plasirani, odnosno izabrani ponuđač svoju ponudu dostaviti lično.

Salčin smatra, kako će na ovaj način javne nabavke biti transparentne i pojednostavljene.

Kako bi svi u pomenutom procesu bili spremni da najbolje odrade svoj dio posla zahvaljujući IPA projektu Evropske unije vrše se obuke službenika za javne nabake.

Projekat ima za cilj unaprijediti učinkovitost i djelotvornost transparentnosti sistema, u skladu sa standarima Evropske unije.

Više od 2000 službenika, na svim nivoima vlasti, u okviru IPA projekta će proći kroz obuke o javnim nabavkama, dok će stručna pomoć biti pružena za prilagođavanje zakonodavstva u skladu s direktivama Evropske unije i najboljim praksama zemalja članica Evropske unije.

Samo prošle godine, kako kaže Salčin educirano je 100 službenika koji rade javne nabavke u BiH.

Također, navodi i kako postoji jedan broj ljudi koji ne žele da izlazi na edukacije, ne žele položiti testove, jer smatraju da će samo tako dobiti više posla.

E.Ko

Izvor: Akta.ba