GRAĐEVINARSTVO

18. Maj 2023

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

GRAĐEVINARSTVO

 • investitori, izvođači, kooperanti
 • papirologija, radna snaga, operativa
 • korištenje, iznajmljivanje, prometovanje
 • finansije, porezi, računovodstvo

24. 5. 2023. (srijeda) 10:00 – 15:30 online

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik UINO BiH
 • ovlašteni procjenitelj

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

PROGRAM:

PROPISI O GRAĐENJU

 • papirologija / dozvole / saglasnosti / upis u ZK
 • pravo vlasništva / pravo korištenja / javna dobra
 • izvođenje i nadzor nad izvođenjem radova
 • mogući načini raspolaganja objektom
 • promet i posredovanje u prometu nekretnina

PROCJENA VRIJEDNOSTI GRAĐEVINA

 • kada je procjena potrebna, a kada obavezna
 • ko i kada može/treba/mora izvršiti procjenu
 • kada se treba/mora angažovati ovlašteni procjenitelj
 • načini i metode procjene vrijednosti nekretnina

RAČUNOVODSTVO U GRAĐEVINARSTVU

IZ UGLA INVESTITORA:

 • objekti za obavljanje vlastite djelatnosti (MRS 16)
 • obaveza umanjenja vrijednosti imovine (MRS 36)
 • građevine kao tekuća (kratkotrajna) imovina (MRS 2)
 • građevine koje se naknadno namijene prodaji (MSFI 5)
 • građevine koje se iznajmljuju (MRS 40)
 • unajmljene građevine (MSFI 16) i ulaganja u iste
 • građevine prema MSFI za MSS

IZ UGLA IZVOĐAČA RADOVA:

 • primjena modela „pet koraka“ (MSFI 15) u građevinarstvu
 • identifikacija obaveza izvršenja
 • priznavanje prihoda u momentu transakcije ili tokom vremena
 • računovodstvo garancija / računovodstvo retencija

IZ UGLA KOOPERANATA:

 • pravila u primjeni MSFI-ja 15 – Prihodi
 • identifikacija ugovora i obaveza izvršenja
 • računovodstvena evidencija i priznavanje prihoda

IZ UGLA OBRTNIKA:

 • vlasničko-pravni aspekt
 • „unošenje“ građevina u PLDI i amortizacija
 • „iznošenje“ građevina iz obrta

POREZI U GRAĐEVINARSTVU

PDV U RAZNIM SITUACIJAMA:

 • primjena građevinske PDV šeme
 • odbitak ulaznog poreza pri izgradnji i sticanju nekretnina
 • (ne)obaveznost naknadne ispravke odbitka ulaznog poreza
 • PDV tretman prometa nekretnina do i nakon 26.7.2022.
 • promet nedovršenih objekata
 • promet dovršenih i nekorištenih objekata
 • promet dovršenih a korištenih objekata (do i preko 2 god.)
 • prenos nekretnina kao dijela poslovne cjeline
 • PDV tretman ulaganja u objekte i prostore u najmu
 • prodaja objekata nakon obnove, dogradnje, nadogradnje…

OSTALI POREZI VEZANI ZA OBJEKTE:

 • tretman amortizacije objekata kroz porezni bilans
 • tretman usklađenja vrijednosti kroz porezni bilans
 • ostale reperkusije objekata na porezni bilans
 • porez po odbitku u vezi nekretnina
 • nekretnine u sistemu poreza na dohodak fizičkih lica
 • porez na promet nekretnina – kantonalni propisi
 • propisi o porezu na imovinu
 • propisi o porezu na naslijeđa i poklone
 • komunalne i dr. takse i naknade

RADNA SNAGA, PLAĆE, NAKNADE…

 • granski kolektivni ugovor za građevinarstvo
 • ugovor o radu (i kakav?) ili ugovor o djelu…?
 • radno vrijeme i raspored radnog vremena
 • sezonsko zapošljavanje i privremeno ustupanje radnika
 • zapošljavanje stranaca
 • najniža plaća / osnovna plaća i varijabilni dio plaće
 • dodaci na plaću po svim osnovama (radni staž, otežani uvjeti rada, prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i praznikom…)
 • pravo na naknadu troškova službenog putovanja, terenski dodatak, topli obrok, naknada troškova prijevoza i dr. neoporezive naknade, pomoći, pokloni i sl. 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA

Drage kolegice i kolege,

problematika građenja, prometovanja, sticanja i korištenja građevinskih objekata i prostora svih namjena (poslovnih i stambenih) uređena je posebnim pravnim, računovodstvenim i poreznim pravilima, za sve učesnike u tom procesu: investitore, izvođače radova i njihove kooperante, vlasnike, korisnike, prodavce i kupce, iznajmljivače i „podstanare“…

Upravo zato, a posebno zbog činjenice da vlastiti i/ili unajmljeni građevinski objekti i prostori čine značajnu stavku u poslovnim knjigama većine pravnih lica, pa i samostalnih poduzetnika (a što pokazuje i veliki broj Vaših pitanja), upravo to smo odabrali kao temu ovog našeg online seminara.

Uz sve to, a imajući u vidu i vrlo specifičnu i aktuelnu problematiku angažiranja radne snage i organizacije rada u građevinarstvu, poseban blok na ovom seminaru ćemo posvetiti i mogućim modalitetima radnih angažmana, kao i plaćama i naknadama u ovom sektoru.

Naravno, Revicon tim i naši gosti-predavači će, kao i do sada, odmah u toku seminara odgovoriti i na sva Vaša dodatna pitanja.

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

IZVOR: /revicon.info/