Dobri rezultati malih i srednjih preduzeća​

18. Januar 2019

Vlada FBiH danas je razmatrala i prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća (MPS) za period 2016.-2017. godina.

U ovom periodu MSP sektor u Federaciji BiH karakterizira trend rasta vrijednosti ekonomsko-finansijskih indikatora, odnosno poboljšanja efikasnosti poslovanja.

Tako je u FBiH, u periodu od posljednjih pet godina u 2017. godini došlo do najvećeg rasta broja MSP na godišnjem nivou i broj MSP postiže maksimum za izvještajni period od posljednjih dvanaest godina (22.647)i maksimum broja zaposlenih (203.498).Prednjače mikro subjekti (14.832), zatim mali (6.163) a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekta (1.652)

Kad je u pitanju broj uposlenih, proporcionalnost je obrnuta, jer je najveći broj uposlenih u srednje kategoriziranim subjektima (101.842), zatim u malim (70.719), dok je najmanje uposlenih u mikro subjektima (30.937).

MSP su u periodu 2016.-2017. godina imali rast prihoda od 1,21 posto dok su rashodi povećani za 0,88 posto. U ukupnoj strukturi prihoda MSP sektora u 2017. godini, mikro subjekti učestvuju sa 5,8 posto, mali sa 31,5 posto, dok srednji ostvaruju 62,7 posto ukupno ostvarenog prihoda

Ukupan prihod od izvoza je u 2017. iznosio 3.308.725.217 KM, što je 14,53 posto od ukupnog prihoda MSP. Struktura prihoda od izvoza pokazuje da prihod od prodaje roba učestvuje sa 80 posto, a od prodaje usluga 20 posto.

U odnosu na 2016., u 2017. godini konsolidirana dobit MSP-a je povećana za 12,9 posto, jer je povećana dobiti za 1,51 posto, uz smanjenje gubitaka za 16,46 posto. Analiza pokazuje da je poslovna efikasnost i konkurentnost srednjih preduzeća dominantna i konsolidirana dobit u posljednjih pet godina značajno raste. U 2017. godini srednja preduzeća su povećala konsolidiranu dobit za 31 posto u odnosu na 2013. godinu. U istom periodu, mala preduzeća su povećala konsolidiranu dobit za 13 posto, dok su mikro povećala gubitak za 11,65 posto.

Kako budući razvoj MSP sektora zavisi u velikoj mjeri i od institucionalne podrške u obliku instrumenata efektivnih politika, s ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta i osiguranja rasta MSP, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, u saradnji sa institucionalnim okvirom Vlade Federacije BiH i ostalim institucijama treba, zaključeno je u informaciji, provoditi mjere usmjerene na inteziviranje razvoja poduzetništva i jačanja konkurentnosti MSP sektora, shodno Reformskoj agendi i Aktu o malom biznisu.

Izvor: Akta.ba