DEVIZNO POSLOVANJE – SVI ASPEKTI –

16. Maj 2024

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

DEVIZNO POSLOVANJE

– SVI ASPEKTI –

22. 5. 2024.     10:00 – 15:30          ONLINE

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • Predstavnici Finansijske policije FBiH

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

PROGRAM:

PRAVILA DEVIZNOG POSLOVANJA

 • plaćanja u inostranstvo: pravila i ograničenja
 • naplate iz inostranstva: pravila i ograničenja
 • plaćanje nerezidentima za usluge izvršene u FBiH
 • korištenje strane gotovine
 • korištenje gotovine u KM sa ino licima
 • pozajmice u inostranstvo i iz inostranstva
 • jednostrana prenošenja imovine u/iz inostranstva
 • kupoprodaja nekretnina
 • ulaganja u vrijednosne papire
 • isplate dobiti u ino relacijama
 • obaveza otvaranja nerezidentnih računa
 • plaćanje nerezidentnim fizičkim licima
 • uloga i ovlaštenja banaka
 • plaćanje i naplata u gotovini sa ino licima
 • devizna blagajna
 • iznošenje efektivnog novca na graničnim prelazima
 • kompenzacije, cesije i dr. obračunski oblici: mogućnosti i ograničenja
 • iz prakse Federalnog ministarstva finansija
 • iz prakse Finansijske policije FBiH

KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM

 • šta sve spada u kreditne poslove
 • rok za naplatu izvoza dobara i usluga
 • rok za uvoz dobara i usluga plaćenih unaprijed
 • ugovorena plaćanja uz odgodu ili u ratama
 • pozajmice između rezidenata i nerezidenata
 • otplate i otpisi obaveza i potraživanja sa ino licima
 • iz prakse Federalnog ministarstva finansija
 • iz prakse Finansijske policije FBiH

PRIJAVLJIVANJE KAPITALNIH I KREDITNIH POSLOVA FMF-u

 • situacije u kojima je obavezno prijavljivanje
 • rokovi prijavljivanja i obrasci
 • prijava uvoza i izvoza
 • prijava avansnih uplata
 • prijava pozajmica, kredita i garancija
 • prijave izmjene ugovornih uslova
 • sankcije za neprijavljivanje
 • iz prakse Federalnog ministarstva finansija
 • iz prakse Finansijske policije FBiH

NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O DEVIZNOM POSLOVANJU

 • nadležnosti i način rada inspektora Finansijske policije
 • najčešće nepravilnosti u oblasti deviznog poslovanja
 • najčešće nepravilnosti u oblasti kreditnih poslova
 • prekršaji, kazne i ostale mjere 
 • kako izbjeći nepravilnosti i sankcije
 • najbolje prakse i preporuke za postupanje
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

IZVOR: /revicon.info/