Nutal doo Vitez

Nutal2

Naziv firme: Nutal doo Vitez

Identifikacioni broj: 4236093800000

Porezni broj: 236093800000

Kratak opis osnovne djelatnosti: Proizvodnja boja i lakova

Kontakt osoba: Kenan Hajdarević

Datum osnivanja: 20.06.1996.

Broj zaposlenika: 13

Email adresa: nutal@bih.net.ba

Websajt: http://nutal.ba


Puni opis:

NUTAL” d.o.o. je preduzeće osnovano 1996. godine sa idejom da se bavi proizvodnjom boja i lakova. To je vrsta proizvoda koja je u tom trenutku bila deficitarna obzirom da su sve postojeće fabrike bile prestale sa radom.

Danas je NUTAL preduzeće sa već više od 20 godina tradicije, sa izgrađenim sistemima proizvodnje, distribucije, prodaje proizvoda.

Radna snaga u firmi je stručna i obučena tako da ni najkomplikovniji recepti proizvoda ne predstavljaju problem. Kontrola kvaliteta se prožima kroz kičmu sistema i čini esencijalni postojanja i proizvoda kompanije Nutal.

Proizvode više od 100 različitih proizvoda za različite namjene od vrhunske antikorozivne zaštite do lijepih dekorativnih premaza za moderne efekte u uređenju.