Bosnainspekt

Bosnainspekt 2

Naziv firme: Bosnainspekt d.o.o. Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200336220002

Kratak opis osnovne djelatnosti: Usluge laboratorijskog ispitivanja te usluge inspekcijskog nadzora kvalitete industrijskih proizvoda

Kontakt osoba: Samir Demić

Telefon: +387 33 223 245

Fax: Fax: +387 33 223 245

Datum osnivanja: 23.06.1992.

Broj zaposlenika: /

Email adresa: bosnains@bih.net.ba

Websajt: http://www.bosnainspekt.com/


Puni opis:

“Bosnainspekt” Društvo u mješovitoj svojini za poslove kvaliteta i kvantiteta, atestiranje i promet roba, d.d. sa p.o. Sarajevo, Dobrovoljačka 16. je od 23.06.1992 godine pravni slijednik “Jugoinspekt-drvo i papir d.d.” sa p.o. Sarajevo, Dobrovoljačka 16.

“Bosnainspekt” d.o.o. Sarajevo, PJ. Vogošća, Laboratorij za tekstil i kožu je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje usuglašenosti akreditovano od strane Instituta za akreditiranje BiH prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u oblasti laboratorijskih ispitivanja kvaliteta tekstila, tekstilnih proizvoda, obuće i proizvoda od prirodne i vještačke kože.

Od osnivanja “Bosnainspekt” d.o.o. Sarajevo, PJ. Vogošća, Laboratorij za tekstil i kožu pruža usluge koje se prepoznaju po vrhunskoj kompetentnosti, što našoj organizaciji obezbjeđuje međunarodno priznanje i visoko vrednovanje na tržištu.

Kompanija nudi sljedeće usluge: 

  • Ugovorne kontrole kvalitete, količine i signiranje kod uvoza
  • Kontrola u međunarodnom prometu robom
  • Sudska vještačenja
  • Stručna mišljenja
  • Laboratorijska ispitivanja odabranih svojstava tekstila, naslojenog tekstila, geosintetika, kože, obuće, radne i osobne zaštitne opreme domaće proizvodnje i iz uvoza
  • Izdavanje uvjerenja i ispitnih izvještaja u svrhu arbitraže i javnih nadmetanja
  • Laboratorijska ispitivanja po nalogu Državne inspekcije

Ispitivanja i kontrolisanja vrše se prema jedinstvenim metodama ispitivanja kvaliteta i utvrđenim odgovarajućim EN i/ili ISO standardima.  Usluge  su namijenjene proizvođačima, uvoznicima, izvoznicima, zastupnicima i  distributerima.

Kompanija posjeduje ISO 9001:2008 certfikat i BATA akreditaciju.