Baupartner doo

Baupartner2c

Naziv firme: Baupartner doo

Identifikacioni broj: 4210006470008

Porezni broj: 210006470008

Kratak opis osnovne djelatnosti: Projektovanje, armirano-betonske montaže i čelične konstrukcije, radovi po sistemu ključ u ruke

Kontakt osoba: Eldin Hadžibegović

Datum osnivanja: 2010.

Broj zaposlenika: 100

Email adresa: eldin.hadzibegovic@baupartner.ba

Websajt: http://baupartner.ba


Puni opis:

Firma Baupartner je osnovana krajem 2010. godine. Djeluje na području BiH, zemljama bližeg regiona kao i EU i sjeverne Afrike. Osnovne djelatnosti firme su : – Projektovanje objekata svih namjena – Nadzor nad izvođenjem radova – Armiranobetonske montažne konstrukcije – Metalne konstrukcije – Izvođenje svih radova po sistemu ključ u ruke i – Konsalting u domenu vođenja investicija Pored navedenog, Baupartner vrši usluge sudskog vještačenja u građevinarstvu, kao i usluge dizanja tereta pomoću autodizalica. Početkom 2015.godine uveden je sistem kvalitete  ISO 9001:2008 za sve segmente poslovanja firme.