Ceteor organizuje seminar “Implementacija zakona o zaštiti na radu”

17. Maj 2022


IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

 06-07. juni, 2022. seminar

    Hotel “Sunce” Neum

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Povodom stupanja na snagu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu:

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima

polaganja stručnih ispita („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br. 34/21)

Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)

Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)

Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)

Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) i

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije i ovlaštenih organizacija) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene Zakonskih propisa i novih Pravilnika.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike sa Zakonskim obavezama vezanim za Zaštitu na radu te donesenim podzakonskim aktima. Koja su prava i obveze radnika? Tko je u obavezi da polaže stručni ispit? Koje su obveze poslodavca? Ko obavlja poslove zaštite na radu i pod kojim uslovima? Koju dokumentaciju morate imati u kompaniji kada dođe inspekcija? Šta je predmet nadzora inspektora i koji su najčešći propusti koji se utvrđuju kod poslodavaca? Također, na brojnim primjerima iz prakse moći ćete da provjerite da li poslujete po Zakonu i na koji način izbjeći plaćanje nepotrebnih kazni i provođenje prekršajnih postupaka. Za šta nam je potreban Akt o procjeni rizika? Uvjeti za ovlaštene organizacije i trenutna praksa ovlaštenih organizacija su neke od tema koje će biti obrađene na seminaru.

Seminar je osmišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu seminara, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači sa višegodišnjim iskustvom u oblasti zaštite na radu će pružiti polaznicima najaktuelnija saznanja i praktična rješenja za implementaciju Zakona o zaštiti na radu.

Predavači

Predavači na webinaru su:

Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Ševal Smajić, federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu

Emina Kosić, kantonalna inspektorica rada u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK

Marin Udovčić, direktor, Tehnozaštita d.o.o.

Aida Ahmedović, menadžer za društveno upravljanje, Eastern Mining

Ida Dizdar, rukovoditelj prodaje EKO CET, CETEOR d.o.o.

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 350,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večera, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju. Troškovi smještaja nisu uključeni u cijenu.

Cijene su bez PDV-a

Vrijeme održavanja seminara

Dvodnevni seminar “Implementacija Zakona o zaštiti na radu” će se održati u hotelu “Sunce”, u Neumu, u periodu od  06-07.06.2022. godine sa početkom u 09:30 h.

Cijena za smještaj u jednokrevetnim sobama na bazi noćenja sa doručkom iznosi 80,00 KM, a u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama 120,00 KM. 

Kontakt telefon hotela „Sunce“ je +387 36 880 033 ili info@hotel-sunce.com

Kontakt osoba:Elma KavazovićRok za prijavu:30.05.2022. godine
Tel:+387 33 563 582E-mail:ekavazovic@ceteor.ba
Fax:+387 33 205 725Web:www.ceteor.ba

PREUZMI DOKUMENT:
prijavnica_znr.doc 

IZVOR: /www.akta.ba/