ANGAŽMANI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

2. Februar 2024


NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

ANGAŽMANI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 • Aktuelnosti i novine u FBiH, RS i BDBiH
 • Savjeti, izazovi i mogućnosti
 • Praktični primjeri
 • Iskustva radne i porezne inspekcije

6. 2. 2024. (utorak) 10:00-15:30 online

PROGRAM

Ugovor o djelu

 • Uslovi za zaključenje ugovora o djelu
 • Vremensko ograničenje?
 • Tipični poslovi za koje se zaključuje ugovor o djelu
 • Ugovor o djelu vs. ugovor o autorskom djelu
 • Porezni tretman redovnih i dodatnih primanja 
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Podnošenje poreznih prijava
 • Ugovor o djelu sa aspekta PDV propisa
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

 • Lica koja mogu zaključiti ovakav ugovor
 • Bitne razlike u odnosu na ugovor o djelu
 • Vremensko trajanje i posebni uslovi koji trebaju biti ispunjeni
 • Mogućnost potpisivanja više ugovora sa istim licem
 • Angažman za poslove iz redovne djelatnosti poslodavca
 • Specifičnosti ugovora kod povećanog obima posla
 • Prava koja ta lica ostvaruju po osnovu Zakona o radu
 • Obaveze poslodavca prema nadležnim institucijama
 • Porezne implikacije i podnošenje poreznih prijava
 • Praktični primjeri obračuna naknada
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

 • Uslovi za zaključivanje
 • Razlike u odnosu na ugovor sa pripravnikom
 • Vremensko ograničenje
 • Minimalna i maksimalna visina naknade
 • Prava koja ta lica ostvaruju u skladu sa Zakonom o radu
 • Priznavanje stečenog radnog iskustva
 • Obaveze prema nadležnim institucijama
 • Porezni tretman u zavisnosti od ugovorene naknade
 • Praktični primjeri obračuna naknada
 • Podnošenje poreznih prijava
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

Angažman učenika i studenata

 • Novine u radnopravnim propisima
 • Izmjene propisa o doprinosima i porezu na dohodak RS
 • Angažman putem ugovora o obavljanju prakse
 • Rad putem studentskih servisa
 • Alternativni načini angažmana
 • Porezni tretman u zavisnosti od načina angažmana
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

Angažman penzionera

 • Angažiranje penzionera u radni odnos
 • Angažiranje penzionera bez zasnivanja radnog odnosa
 • Dopunska djelatnost prenzionera
 • „Sudbina“ penzije u slučajevima angažmana penzionera
 • Porezni tretman i praktični primjeri obračuna
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

Angažman menadžera (direktora) bez zasnivanja radnog odnosa

 • Lica koja se (ne) mogu smatrati menadžerima
 • Specifičnosti kod menadžera – stranaca
 • Menadžerski ugovor kod više poslodavaca?
 • Angažovanje menadžera bez naknade
 • Obavljanje djelatnosti samo sa angažovanim menadžerom?
 • Porezni tretman isplata u novcu, stvarima i pravima
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Novi stavovi nadležnih organa
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

Dopunski rad

 • Povećanje radnog vremena zaposlenih
 • Prava i obaveze u dopunskom radu
 • Porezni aspekti i obavezni doprinosi
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse


Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 120 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za učesnike koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 150 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 120 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 150 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
 • certifikat

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

IZVOR: /revicon.info/