Za razvoj turizma na zapadnom Balkanu 750.000 eura

12. Juni 2019

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) objavilo je jučer, kao dio svog projekta za razvoj i promociju turizma kojeg finansira Evropska unija, drugi poziv za dostavljanje projekata za razvoj turističke ponude na zapadnom Balkanu.

Ukupna vrijednost programa bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) je 1,62 miliona eura, dok je u okviru tog drugog ciklusa na raspolaganju 750.000 eura za provedbu oko 14 pilot projekata pojedinačne vrijednosti do 54.000 eura.

Cilj programa dodjele bespovratnih finansijskih sredstava Vijeća za regionalnu saradnju je razvoj i promocija zajedničke regionalne ponude kulturološkog i avanturističkog turizma u svijetu, dovođenje većeg broja posjetilaca na zapadni Balkan, produžavanje njihovog boravka i povećanje prihoda i zaposlenosti u industriji turizma.

U tu svrhu sredstva koja će biti dodijeljena u okviru drugog poziva, koristit će se za poboljšanje turističke infrastrukture i usluga duž nove tri regionalne rute kulturološkog turizma na čijem se razvoju trenutno radi. To su zapadni Balkan – Raskrsnica civilizacija, Put rimskih arheoloških lokaliteta Ilirikum i Put balkanskih spomenika, kao i duž Via i Trans Dinarice, regionalnih staze za planinarenje i biciklizam i pratećih atrakcija avanturističkog turizma.

Kako je kazala generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu, region je zajedno jači. To, kako je kazala, važi za turizam, kao i za bilo koju drugu oblast.

“Razlika je u tome što turizam ima prednost bržeg rasta, u odnosu na druge industrije. Turizam, naime, već čini 14 posto zaposlenosti na zapadnom Balkanu. Više od 12 miliona turista posjetilo je region prošle godine. To je upravo i razlog zašto intenzivno radimo na razvoju zajedničke regionalne turističke ponude i nadopunjavanju napora koje ulažu vlade, posebno u turističkim nišama kulturološkog i avanturističkog turizma”, rekla je Bregu.

Istala je da žele napraviti atraktivniju turističku ponudu koja će privući više turista u region i dovesti do ostvarivanja veće dobiti i zapošljavanja većeg broja ljudi u turizmu.

“Dok naš projekt za razvoj i promociju turizma radi na široj perspektivi, program dodjele bespovratnih finansijskih sredstava omogućava vlastima na lokalnom nivou, nevladinim organizacijama i razvojnim agencijama da se angažuju u turizmu i doprinesu razvoju zajedničke regionalne ponude kroz provođenje aktivnosti kojima će se poboljšati kvalitet usluga i turističke infrastrukture na lokalnom nivou”, navodi.

U cilju pružanja dovoljno informacija o drugom pozivu svim zainteresovanim stranama, Vijeće za regionalnu saradnju organizirat će između 12. i 20. juna niz informativnih dana u svih šest ekonomija zapadnog Balkana.

Prvi poziv za dodjelu sredstava, u okviru programa bespovratnih finansijskih sredstava za turizam Vijeća za regionalnu saradnju, realiziran je u periodu od jula 2018. do juna 2019. godine.

Za rezultat je imao provedbu dvanaest grantova ukupne vrijednosti od 548.000 eura. To je dovelo do stvaranja preduslova za razvoj sedam novih kulturnih ruta u regionu, kao i provedbu aktivnosti kojima je poboljšan kvalitet ponude avanturističkog turizma, posebno duž staze Via Dinarica i u domenu konjičkog turizma. Očekuje se da će treći poziv biti objavljen u septembru ove godine.

Program bespovratnih finansijskih sredstava projekta za razvoj i promociju turizma izražen u brojkama pokazuje da je ukupan budžet projekta (sredstva EU) pet miliona eura. Dio budžeta projekta namijenjen grantovima iznosi 1,62 miliona eura. Maksimalna vrijednost pojedinačnog granta je 54.000 eura. Sredstva dodijeljena u okviru prvog poziva iznose 548.000 eura za 12 pilot projekata. U okviru drugog poziva bit će dodijeljeno 750.000 eura za 14 pilot projekata, a u okviru trećeg poziva bit će dodijeljeno 322.000 eura za 6+ pilot projekata.

Izvor: Akta.ba