SEMINAR: PODNOŠENJE PDV I AKCIZNIH PRIJAVA POTPISANIH DIGITALNIM KVALIFIKOVANIM POTPISOM

21. Juni 2022

PRIJAVI SE!

OSTALO JE JOŠ MALO VREMENA DO POČETKA 2023. GODINE KADA ĆE BITI OBAVEZNO DIGITALNO PODNOŠENJE PDV I AKCIZNIH PRIJAVA


Seminar će se održati na sljedećim lokacijama i rasporedu:

–   05.07. Sarajevo – hotel „Radon Plaza“ u 10:00 časova

–   07.07. Banjaluka – hotel „Jelena“ u 10:00 časova


Zašto je važno da se prijavite za seminar?

Od početka 2023. godine svi veliki porezni obveznici će svoje PDV i akcizne prijave predavati u Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) na novi način, tako da su potpisane novim digitalnim kvalifikovanim potpisom, umjesto na do sada koristeni način putem sistema: username + password.

Ovo je predviđeno Izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u u BiH, za koji je nedavno završen postupak javnih konsultacija. To znači da će svi veliki porezni obveznici u BiH moći do kraja godine na dobrovoljnoj osnovi da da podnose svoje prijave potpisane na novi način, dok će od početka 2023. godine to biti obavezno.

Da bi se to moglo ostvariti svaki obveznik će prvo aplicirati kod UIO za dobijanje kvalifikovanog potpisa. Zato odmah saznajte na koji način i gdje ćete podnijeti aplikaciju za dobijanje novog potpisa, te kada će vam se i kako instalirati oprema koja predstavlja „digitalni kvalifikovani potpis“ i kako će se ista koristiti pri potpisivanju elektronskih dokumenata, koji će tada imati istu pravnu snagu kao i svaki klasični potpis i pečat.  

Na ovom seminaru saznajte od eksparata UIO kako ćete svoje buduće PDV i akcizne prijave potpisivati na novi način i budite potpuno spremni za početak novog načina predavanja PDV i akciznih prijava u UIO.

Svi ostali obveznici koji ne spadaju u grupu velikih poreskih obveznika će moći takođe odmah aplicirati kod UIO za dobijanje novog digitalnog kvalifikovanog potpisa, a na ovom seminaru saznajte rokove u kojima će oni moći na dobrovoljnoj bazi predavati svoje prijave, a kada će to i za njih biti obavezno.

Biće vam pojašnjeno kako ćete moći i kada novi kvalifikovani digitalni potpis koristiti i za druge postupke i procedure u UIO. Obrada NCTS provoznih prijava vršiće se u okviru komercijalnih aplikacija i trader portala UIO.

Na obuci će se predstaviti poslovni proces načina odobravanja i testiranja komercijalnih aplikacija, prikazaće se testni scenariji koji će se koristiti za obradu provoznih prijava u NCTS.

Testni scenariji obuhvataju različite poslovne procese obrade provoznih prijava sa korištenjem garancija, pojednostavljenih postupaka i digitalnim potpisom.  


 Seminar se po prvi put održava uživo, nakon pandemije uzrokavne virusom Covid 19. Zato ćete uživo moći postavljati pitanja i dobiti odgovorena sve nepoznanice koje trenutno imate vezano za primjenu Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama u BiH.  

Na njih vam odgovore daju najbolji eksperti iz UIO.


Više informacija na: www.epdv.info
ili
Tel: +387 (0)51 303 860


Teme:

1. NCTS – Novi kompjuterizovani provozni postupak
2. Kvalifikovani elektronski potpis – budućnost digitalnog poslovanja
3. Veliki poreski obveznici i korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa

Cijena učešća na seminaru iznosi 99,00KM+PDV


Seminar organizuje Support marketing centar uz predavače Uprave za indirektno oporezivanje.

IZVOR: /www.epdv.info/