Proširen krug lica koja mogu biti javni i privatni partner

10. Decembar 2019

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj proširuje se krug lica koja mogu biti javni i privatni partner, te je propisano da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati domaća i strana, te fizička i pravna lica.

Obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupšini Republike Srpske, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Radmila Čičković rekla je da je predmet javno-privatnog partnerstva izgradnja ili rekonstrukcija uz korišćenje, održavanje ili upravljanje javne infrastrukture u svrhu pružanja javnih usluga.

“Javno-privatno partnerstvo se može realizovati u svim oblastima u kojima javni partner pruža usluge ili su u njegovoj nadležnosti. Na ovaj način omogućena je realizacija projekata putem javno-privatnog partnerstva u svim oblastima za koje postoji njegov interes”, pojasnila je Čičkovićeva.

Ona je rekla da je razlog donošenja ovog zakona otklanjanje administrativno-tehničkih barijera i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u privlačenju stranih i domaćih investitora u realizaciji kapitalnih projekata za zadovoljenje javnih potreba.