Prekvalifikacija: Nova šansa za zaposlenje

6. Novembar 2018

Nezaposlenim osobama koje su uspješno završile stručnu obuku za III grupu za zanimanje “Tapetar“ u okviru projekta “Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, danas su u Srednjoj stručnoj školi “Džemal Bijedić“ u Goraždu uručeni certifikati.

Ovu grupu obuke za zanimanje “Tapetar“ finansira Evropska unija i sufinansira DVV International – Ured u BiH.

Kako je istaknuto, kroz projekt kojim se nastoji smanjiti disbalans između ponude i potražnje radne snage na tržištu rada stručno su osposobljene nezaposlene osobe registrovane na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Alden Hodo završio je srednju poljoprivrednu školu, a sada ima i zvanje tapetara.

“Veoma mi je drago da sam završio ovu obuku, stekao novo znanje i vještine. Preporučio bih svima koji su bez posla da prođu kroz neku sličnu obuku. Očekujem da dođem do posla”, kaže Alden.

Obuku za tapetara je završila i Erma Baljić koja kaže da zadovoljna obukom.

“Ne može se opisati osjećaj kako je kada se ponovo vratiš u školske klupe sa trideset godina. Očekujem da mi ovo novo zanimanje omogući zaposlenje”, ističe Erma.

“Certifikate je dobilo 20 osoba koje su uspješno prošle obuku u trajanju od 120 sati, od čega 48 teorijske nastave i 72 sata praktične nastave – kazala je Meliha Gačanin,  izvršna direktorica Udruženja “Aldi“ koje je realizator ukupnog projekta prekvalifikacije osoba s evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Partner u realizaciji projekta je Srednja stručna škola “Džemal Bijedić“ Goražde čiji direktor Admir Kurtović ističe zadovoljstvo činjenicom da je ova škola u projekt uključena od samog početka.

“Cilj obuke je da se nezaposlenim osobama omogući dobijanje novih vještina, a nakon toga i posao u nekoj od kompanija sa područja BPK Goražde. Do sada je ukupno 56 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK uspješno prošlo obuku i certificirano za spomenuta zanimanja, a njih 15 je već pronašlo zaposlenje u nekoj od kompanija koje egzistitraju na području BPK Goražde”, pojasnio je Kurtović.

Aasistent na projektu u DVV International – Ured u BiH Anes Čerkez ocjenjuje da je ukupan projekt protekao vrlo uspješno.

“Još jedan uspješan rezultat ovog projekta je da će BPK dobiti još jednu ustanovu registrovanu za obrazovanje odraslih a to je Udruženje ‘Aldi’. Želim da naglasim da su Srednja stručna škola i Udruženje ‘Aldi’ primjeri kako treba raditi u oblasti obrazovanja odraslih”, naglasio je Čerkez.

Projekt ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” finansira Evropska unija u vrijednosti od 162.572 eura, a implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom ”Džemal Bijedić”. Projektom je omogućen besplatan program obuke za Gornjedrinsku regiju koja obuhvata devet općina.

Izvor: Akta.ba