Poziv za poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

11. Januar 2017

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u februaru 2017. godine u Turskoj održati četiri sajma,  i to:

 

Međunarodni specijalizovani sajam prehrane i pića- Anfas Food products 2017,

Sajam poljoprivrede, prehrane i stočarstva- Mersin Agrodays 2017,

Sajam kancelarijskog materijala i opreme- Istanbul Stationery Office 2017 i

Istanbulski sajam motocikala- Motobike Istanbul 2017.

 

U okviru svakog sajma održat će se “Buyer Mission Program“. Programom je predviđen brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) svakog programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Poznavanje jednog od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski) je obavezno. Također, učesnici trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Termini održavanja sajamova i “Buyer Mission Programa”- Rokovi za prijavu

Zainteresirani za učešće u nekom od programa potrebno je da popunjen aplikacioni formular (u prilogu) dostave Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu na broj faksa: 033/ 208 562 ili putem e-maila:saraybosna@ekonomi.gov.tr,  nakon čega će iz turskog ureda biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće.

Aplikacioni formular

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH