Plaće i najniže plaće – nova pravila

13. Januar 2022

Revicon zakazuje poseban, aktuelan online interaktivni seminar na temu: kako (po novim pravilima!) obračunavati najniže i sve ostale plaće i prateće obaveze u FBiH, RS i BD BiH.

PLAĆE I NAJNIŽE PLAĆE – NOVA PRAVILA  

 – u Federaciji BiH

– u Republici Srpskoj

– u Brčko distriktu BiH

– za “međuentitetske” zaposlenike

19. 1. (srijeda), od 10:00 do 15:30 sati

Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnik Ministarstva finansija RS
 • predstavnik službe za finansije BD BiH
 • predstavnik Porezne uprave FBiH

Na isteku 2021. i početkom ove godine objavljeni su brojni, što novi što izmijenjeni i/ili dopunjeni propisi o plaćama i pratećim obavezama za porez na dohodak i doprinose. I u FBiH i u RS su već na snazi novi propisani iznosi najniže plaće, u RS su na snazi i najnovije izmjene Zakona o radu i nova pravila poreza na dohodak i doprinosa na plaće, dok su u BD BiH i dalje prisutne sve one specifičnosti koje su posljedica “kombinirane primjene” propisa BD i propisa oba entiteta.

Iz svih tih razloga, Revicon zakazuje poseban, aktuelan online interaktivni seminar na temu: kako (po novim pravilima!) obračunavati najniže i sve ostale plaće i prateće obaveze u FBiH, RS i BD BiH, uključujući i plaće i prateće obaveze za „međuentitetske“ zaposlenike.

Odgovore na ova i sva druga povezana pitanja, kao i na sva Vaša pitanja koja postavite u toku trajanja samog seminara, Revicon tim će dati uz pomoć i u konsultaciji sa kolegama iz nadležnih institucija FBiH, RS i BD BiH.

TEMATSKE CJELINE:

NOVA NAJNIŽA PLAĆA U FBiH

 • Uredba Vlade FBiH o najnižoj plaći
 • Odluka Vlade FBiH o najnižoj plaći za 2022.
 • Uputstvo FMF za obračun najniže plaće
 • obavezni dodaci na najnižu plaću
 • ulazi li dodatak za minuli rad u najnižu plaću?
 • usklađivanje ugovora o radu: obaveze i mogućnosti
 • obračun poreza i doprinosa na najnižu plaću
 • najniža plaća i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • problemi kod popunjavanja obrasca MIP-1023
 • najniža plaća i prateće obaveze za radnike iz RS i BD
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

PLAĆE PO PROPISIMA FBiH – OSTALA PITANJA

 • mogući načini ugovaranja iznosa plaće
 • posljedice pojedinih načina ugovaranja plaće
 • preporučena poboljšanja pravilnika o plaćama
 • sastavni elementi plaće
 • (ne)obavezni dodaci na plaću
 • ostale (ne)oporezive isplate i koristi radnika
 • sadržaj i način dostavljanja platne liste
 • obračun pripadajućeg poreza i doprinosa
 • formule i koeficijenti za obračun
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

NOVA PRAVILA OBRAČUNA I UGOVARANJA PLAĆA U RS

 • izmjene propisa o porezu na dohodak RS
 • izmjene propisa o doprinosima RS
 • izmjene Zakona o radu RS
 • obavezan način ugovaranja plaće u RS
 • obaveza usklađivanja ugovora o radu
 • sadržaj i način dostavljanja platne liste
 • početak primjene novih propisa RS
 • nova pravila kod ličnog odbitka u RS
 • značaj radnog vremena za lični odbitak
 • obračun plaća u RS po novim pravilima
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

NOVA NAJNIŽA PLAĆA U RS

 • Odluka Vlade RS o najnižoj plaći za 2022.
 • obaveza usklađivanja ugovora o radu
 • obračun najniže plaće u RS
 • obavezni dodaci na najnižu plaću u RS
 • najniža plaća i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • najniža plaća za radnike iz FBiH i BD BiH
 • ostala pitanja vezana uz najnižu plaću u RS
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

NAJNIŽA PLAĆA I OBRAČUN PLAĆA U BD BiH

 • primjena posebnih propisa BD BiH
 • paralelna primjena propisa FBiH i RS
 • obračun najniže plaće u BD BiH
 • obavezni dodaci na najnižu plaću u BD BiH
 • najniža plaća i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • najniža plaća za radnike iz FBiH i RS
 • obračun i uplata pripadajućeg poreza i doprinosa 
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

OSTALE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • aktuelne i predstojeće izmjene propisa
 • aktuelni stavovi nadležnih organa FBiH, RS i BD BiH

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Termin i trajanje online seminara: 19. 1. (srijeda), od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

Izvor: /www.akta.ba/