Online seminar: Godišnji odmori

13. Juni 2022

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.


ONLINE SEMINAR

GODIŠNJI ODMORI

 • Propisi i praksa
 • Stavovi i preporuke inspekcije rada
 • Relevantna advokatska i sudska praksa

23. 6. 2022.

Pravo na godišnji odmor:

 • redovnih radnika
 • posebnih kategorija radnika
 • lica angažiranih bez zasnivanja radnog odnosa

Sticanje prava i definisanje kriterija za uvećanje:

 • punog godišnjeg odmora
 • godišnjeg odmora srazmjerno broju mjeseci rada

Računanje trajanja godišnjeg odmora:

 • kod petodnevne i šestodnevne radne sedmice
 • kod rada u smjenama i turnusima
 • za vrijeme državnih i vjerskih praznika
 • kod nepunog radnog vremena

Plan korištenja godišnjeg odmora:

 • obaveza i značaj donošenja
 • rok za donošenje
 • provođenje konsultacija sa radnikom, sindikatom / vijećem zaposlenika

Rješenje o korištenju godišnjeg odmora:

 • obavezni sadržaj
 • potpis radnika na rješenje
 • donošenje rješenja prilikom svakog korištenja godišnjeg odmora

Korištenje godišnjeg odmora:

 • iz dva i više dijelova
 • po želji radnika
 • nakon bolovanja i porodiljskog odsustva
 • tokom otkaznog roka

Prekid godišnjeg odmora:

 • zbog bolovanja i porodiljskog odsustva
 • na zahtjev poslodavca
 • radi vanrednih okolnosti

Najčešće greške poslodavaca:

 • kada radnik ne želi da koristi godišnji odmor
 • kod srazmjernog umanjenja godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa
 • u slučaju opravdanih razloga za uskraćivanje godišnjeg odmora 
 • prilikom prenosa godišnjeg odmora u narednu godinu i kod novog poslodavca
 • kod izdavanja potvrde o neiskorištenom godišnjem odmoru

Pravo na regres:

 • srazmjerno broju dana korištenog godišnjeg odmora
 • porodilja i radnika na bolovanju
 • radnika kojima je prestao radni odnos
 • porezni tretman

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor:

 • kod otkaza od strane poslodavca i radnika
 • kod sporazumnog prestanka radnog odnosa
 • kod isteka ugovora o radu na određeno vrijeme
 • porezni tretman

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 Učešće na online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

 Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

 Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
 • certifikat

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

IZVOR: /www.akta.ba/