Omogućiti elektronsku registraciju društava sa ograničenom odgovornošću

11. Septembar 2019

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima uvodi se mogućnost za elektronsku registraciju društava sa ograničenom odgovornošću u skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske da nastavi sa reformom registracije privrednih subjekata.

Uspostavljanjem mogućnosti za elektronsku registraciju prestaće potreba da osnivač društva sa ograničenom odgovornošću, koje uplaćuje propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala, angažuje notara za ovjeru njegovog potpisa, rečeno je Srni u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Osnivač jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću će potvrđivati svoj identitet kod pribavljanja elektronskog sertifikata za elektronski potpis kod nadležnog sertifikacionog tijela, pojašnjavaju u resornom ministarstvu.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima izvršene su izmjene i u vezi sa institutom otkupa akcija nesaglasnih akcionara i drugačijeg načina određivanja cijene po kojoj se otkupljuju akcije nesaglasnog akcionara.

Ovo se odnosi isključivo na situacije kada privredna društva imaju dužnost da svoje poslovanje usklade sa obavezama proisteklim iz međunarodnih ugovora, odnosno obavezama preuzetim u procesu stabilizacije i pridruživanja EU.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća povećan je broj članova Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske na 14 članova sa predstavnikom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Ovim prijedlogom zakona promijenjena je definicija Razvojne agencije Republike Srpske, tako da je Agencija pravno lice koje obavlja razvojne, stručne i operativne poslove u cilju privlačenja i realizacije ulaganja, promocije i unapređivanja izvoza i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u cjelini, kao i ostalih aktivnosti koje doprinose razvoju privrede Republike Srpske, pojašnjavaju u resornom ministarstvu.

Ovim zakonskim rješenjem proširene su nadležnosti Agencije koje se odnose na pružanje podrške u privlačenju i realizaciji ulaganja i vođenje portala za poslovne zone, a definisano je i da će se dodjele podsticajnih sredstava vršiti u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća trebalo bi da budu razmatrani na predstojećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je zakazana za utorak, 17. septembar, u Banjaluci.

Izvor: Akta.ba/SRNA