Godišnji plan rada


Godišnji plan rada Udruženja privrednika“Pozitiv” za 2018.

U skladu sa primarnim ciljevima “Pozitiva”, prožetim kroz:

 • Međusobna saradnja članica Udruženja
 • Zajedničke investicije
 • Servisiranje kadrovskih potreba članova
 • Pružanje finansijskog, pravnog i drugog konsaltinga članovima
 • Jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda i usluga
 • Planirane su osnovne aktivnosti na kojima će “Pozitiv” zasnivati svoj rad kroz 2016./’17. god.
 • Svakako, ovim planom nisu obuhvaćene sve aktivnosti koje će “Pozitiv” provoditi tokom godine.
 • Udruženje će usvajati detaljan plan aktivnosti za mjesec unaprijed u okviru sjednica Upravnog odbora.

Međusobna saradnja članica Udruženja

Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja jesu druženja. Druženja su koncipirana kroz zajednička putovanja, zajedničke odlaske na sajmove, posjetama ostalih članova “Pozitiva”, organizovanje poslovnih ručkova, bizniskafa, edukacija, zajedničkih filantropskih aktivnosti i sl. Međusobnim upoznavanjem dolazi do rađanja novih poslovnih ideja, do sticanja povjerenja i lakše saradnje među članicama. Da bi se poboljšala međusobna saradnja članica, preporučuje se uspostavljanje benefita učlanjenja na taj način da u skladu sa interesima i poslovnom politikom kompanije, članice mogu davati određene svoje proizvode ili usluge po povoljnijim uslovima drugim članovima “Pozitiva”. Time bi dodatno osnažili saradnju među članovima i stimulisali nove kompanije na učlanjenje. Snaga Udruženja se ne manifestuje kroz broj članova, već kroz njihovu dobru uvezanost.

Zajedničke investicije

“Pozitiv” će pratiti potrebe tržišta, ali i p robleme i potrebe svojih članica. Napravit će se detaljna analiza svake od članica i formirati registar svih privrednih društava koji će se iskoristiti za međusobnu saradnju i zajedničke investicije. Registar će se koristiti i za ostvarivanje poslovne saradnje sa firmama koje dolaze da investiraju u BiH. Sa firmama koje posluju u sektoru proizvodnje oformit će se obrazac za repromaterijal koje te firme uvoze i u skladu sa mogućnostima i finansijskom isplatljivošću predložiti zajedničke investicije kako bi se proizvodni krug zatvorio u BiH. Ujedno, time bi radili i na cilju “kupujmo domaće”. Takođe, sličan obrazac će se formirati i za finalne proizvode, kao i za firme koje posluju u sektoru usluga. Međusobne posjete, Business café, sajmovi su mjesta gdje se može doći do novih poslovnih ideja. U svrhu ispunjenja ovog cilja, “Pozitiv” će nastojati ostvariti saradnju i sa drugim Udruženjima privrednika u zemlji, ali i van zemlje. Velika pažnja će se posvetiti saradnji sa sličnim udruženjima u dijaspori. U planu je i izrada fizibiliti studija i osmišljavanje novih projekata koje će “Pozitiv” imati priliku realizovati ili ponuditi konkretan projekat gostima ili stranim ulagačima.

Servisiranje kadrovskih potreba članova

Pri posjeti članica “Pozitiva”, ispuniti će se upitnik o potrebama za novim kadrovima. Članice će imati prednost odabira kvalitetnih kadrova iz baze sa biografijama svojih stipendista. Pored toga, “Pozitiv” će raditi na osposobljavanju svojih stipendista za pokretanje vlastitog biznisa.

Pružanje finansijskog, pravnog i drugog konsaltinga članovima

U specifičnim situacijama članovi “Pozitiva” će se moći obratiti Udruženju sa konkretnim pitanjima i zahtjevima. Udruženje će osigurati da se odnosna pitanja tretiraju diskretnim i pristupiti njihovoj obradi stručno i efikasno. Ukoliko “Pozitiv” ne nađe konačno rješenje nastojaće dati odgovarajuće upute koje mogu voditi ka rješavanju odnosnog pitanja.

Jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda i usluga

“Pozitiv” će promovisati kupovinu domaćih proizvoda, ali i tražiti način izvoza domaćih proizvoda. Radit ćemo na analizama koje će pomoći boljem iskorištavanju lokalnih resursa. Također, rad na podizanju kvaliteta domaćih proizvoda je značajna aktivnost “Pozitiva”. U svrhu izvoza domaćih proizvoda iskoristit će se i saradnja sa dijasporom.

 • Predviđeno je da se sjednice Upravnog odbora održavaju četvrtkom u trećoj sedmici svakog mjeseca.
 • Pored GP-om predviđenih aktivnosti, u planu je ostvarivanje saradnje sa drugim udruženjima privrednika, kao i sa uvezivanjem sa našom dijasporom.
 • Posjeta regionalnim i europskim sajmovima, kao i prisustvo određenim seminarima zavisi od interesa članica “Pozitiva”. Za organizovanje posjete potrebno je minimalno 3 zainteresovana člana. U dodatku je prikaz značajnijih sajmova, koji potencijalno mogu biti interesantni za članice.

U nastavku su kalendarski predstavljene neke od aktivnosti koje će biti realizovane u 2018. godini

Januar

Savremenim internet alatima anketirati članove Udruženja privrednika “Pozitiv“ o aktivnostima u prethodnoj kao i planovima i očekivanjima u 2018. godini.

 

Pripremiti Godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu, Godišnji plan i program rada za 2018. godinu,  Chash Flow za 2018. godinu.  

 

Izvršiti sve radnje na pripremi Skupštine Udruženja privrednika “Pozitiv“.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

Februar

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Organiziranje sekcija i raspored članstva po vrstama sličnih djelatnosti.

 

Mart

Skupština Udruženja privrednika “Pozitiv“. 

 

Seminar: Seminar o javnim nabavkama (održati tokom trajanja Skupštine Udruženja).

 

Dostaviti Izvještaj o radu Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

 

Aktivnosti (progres: 1/5) na kreiranju brošure o Udruženju privrednika “Pozitiv“ (priprema materijala, izbor dizajnera, definiranje rokova). 

 

Kreiranje jednog projekta (progres: 1/3) s kojim bi Udruženje apliciralo kod vladinih organizacija.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

April

Anketiranje članova Udruženja online anketom. 

 

Sajam: Sajam Grapos Expo 2018. (24. 4. 2018.)

 

Posjeta kompaniji u Gračanici. Prijedlog: Terrasit Insulation Gračanica.

 

Seminar: Seminar o vještinama pregovaranja. Seminar održati u prostorijama kompanije koja će biti posjećena tokom posjete Gračanici.

 

Aktivnosti (progres: 2/5) na kreiranju brošure o Udruženju privrednika “Pozitiv“ (priprema materijala, izbor dizajnera, definiranje rokova). 

 

Kreiranje jednog projekta (progres: 2/3) s kojim bi Udruženje apliciralo kod vladinih organizacija.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Seminar. Seminar o javnim nabavkama. 

 

Aktivnosti na kreiranju Savjetodavnog tijela Udruženja (angažman pravnika i ekonomiste).

 

Obilazak članova Udruženja od strane sekretara Udruženja. 

Maj

Priprema i učešće u organizaciji posjete članova i prijatelja Udruženja Kraljevini Norveškoj. 

 

Saradnja s NVO. Posjeta Bugojnu i Razvojnoj agenciji općine Bugojno (uz mogućnost posjete jednoj kompaniji na području općine Bugojno).

 

Prvi dan Ramazana 16.5.2018.

 

Aktivnosti (progres: 3/5) na kreiranju brošure o Udruženju privrednika “Pozitiv“ (priprema materijala, izbor dizajnera, definiranje rokova). 

 

Kreiranje jednog projekta (progres: 3/3) s kojim bi Udruženje apliciralo kod vladinih organizacija.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

Obilazak članova Udruženja od strane sekretara Udruženja. 

Juni

Prvi dan Ramazanskog bajrama 15. 6. 2018.

 

Poslovno putovanje. Poslovno putovanje u Kraljevinu Norvešku.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Obilazak članova Udruženja od strane sekretara Udruženja.  

Juli

Aktivnosti (progres: 4/5) na kreiranju brošure o Udruženju privrednika “Pozitiv“ (priprema materijala, izbor dizajnera, definiranje rokova). 

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Obilazak članova Udruženja od strane sekretara Udruženja. 

 

U posljednjoj trećini mjeseca jula i prvoj polovini mjeseca augusta predviđa se smanjenje obima aktivnosti “Pozitiv”-a zbog mogućih godišnjih odmora članova Udruženja.

August

Seminar. Seminar o legalnom poslovanju kripto valutama.

 

Sjednica UO Udruženja.

 

Kurban-bajram, prvi dan 21.8.2018.

 

Aktivnosti (progres: 5/5) na kreiranju brošure o Udruženju privrednika “Pozitiv“ (priprema materijala, izbor dizajnera, definiranje rokova). 

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Obilazak članova Udruženja od strane sekretara Udruženja. 

Septembar

Seminar. Seminar o transfernim cijenama. 

 

Sajam. EKOBIS, međunarodni ekološki sajam u Bihaću traje od 13. do 15. septembra. Planirana je posjeta Sajmu EKOBIS.

 

Posjeta. Posjeta članu Udruženja, gdinu Samiru Muminoviću u Bihaću.

 

Seminar. Seminar na temu kako brendirati proizvod? (Mjesto održavanja: Bihać).

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Workshop radionica o digitalnom marketingu u kompaniji Well Business Promotion. 

 

Obilazak članova Udruženja od strane sekretara Udruženja. 

Oktobar

Sajam. Generalni BH sajam ZEPS Zenica traje u periodu od 2. do 6. oktobra. U okviru ovog mjeseca, organizovat će se jednodnevno druženje u kojem bi članovi “Pozitiva” zajedno proveli dan uz aktivnosti koje odredi Upravni odbor.

 

Posjeta. Posjeta kompaniji Baumy – Zavidovići koja posluje u sastavu grupacije Almy.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Posjeta. Posjeta kompaniji Jelovica d.o.o. Tuzla. 

 

Poslovno putovanje. Putovanje u Afriku.

 

Obilazak članova Udruženja od strane sekretara Udruženja. 

Novembar

Saradnja sa NVO. Saradnja sa Udruženjem poslodavaca općine Kakanj i posjeta općini Kakanj i jednoj od firmi-članica Udruženja poslodavaca općine Kakanj.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

Decembar

Seminar. Prijedlog: Komunikacija u kriznim situacijama?

 

Slanje informacija o tenderima za članove Udruženja.

 

Upitnici sa listom pitanja/problema koje kompanije/članice imaju i pokušaj njihovog rješavanja.

 

Kreiranje Godišnjeg plana i programa rada za 2019. godinu.

 

Skupština Udruženja privrednika “Pozitiv“.

Sajmovi

Domaći sajmovi

Na linku ispod možete preuzeti pdf katalog sajmova koji se održavaju u BiH u toku 2018. godine a koji je pripremila Vanjsko-trgovinska komora BiH. 

 

(PREUZMI) Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini 2018. (PREUZMI)

 

 

Regionalni sajmovi
Datum Ime sajma
21. – 25.05.2018. 62. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE i tehničkih dostignuća, Beogradski sajam. “Fabrike budućnosti i industrijska automatizacija”
24. – 27.10.2018. SASO 2018. Međunarodni sajam graditeljstva, drvne industrije, metalne industrije, sajam alata, strojeva i opreme, sajam obrtništva i male privrede, sajam elektronike, energetike i telekomunikacija, sajam financijaSAFIR, sajam kamena. Split, Spaladium arena
06. – 11.11.2018. 56. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije (UFI), 53. Međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju (UFI). Beograd.
Europski sajmovi
Datum Ime sajma
14.05. – 18.05.2018. IFAT – Međunarodni sajam komunalne opreme, reciklaže i obnovljivih izvora energije – Minhen
2020. Drupa – Vodeći sajam štamparstva i grafike – Dusseldorf
01.06. – 02.06.2018. WTTEXPO – Međunarodni sajam grijanja i klimatizacije Karlsruhe
19. – 22.06.2018. AUTOMATICA – Međunarodni sajam automatizacije – Munich
05. – 08.09.2018. WorldFood Istanbul – Međunarodni sajam za proizvodnju hrane – Istanbul
08. – 16.09.2018. T.I.F. – Međunarodni sajam robe široke potrošnje – Solun
18. – 22.09.2018. AMB – Međunarodni sajam metalopreradjivačke industrije – Stuttgart
11. – 13.06.2018. Automechanika Frankfurt – Najveći sajam na svijetu automehaničarske opreme – Frankfurt/Main
18. – 21.09.2018. LESPROMURAL Professional – Profesionalna izložba mašina i opreme u drvnoj industriji – Ekaterinburg
23. – 26.10.2018. Glasstec – Međunarodni sajam proizvodnje stakla – Dusseldorf
30.09 – 03.10.2018. W16 Working With Wood – Međunarodni sajam namještaja i drvne industrije – Birmingham
09. – 13.10.2018. BIMU – Međunarodni sajam metalne industrije i robotike – Milano
19.02 – 22.02.2018. Meat Industry – Međunarodni sajam mesne industrije – Moskva
17. – 20.10.2018. SAIE – Međunarodni sajam građevinarstva – Bologna
13. – 16.11.2018. VETECO Stručni sajam za prozore , krovove i uređene fasada Madrid, Španija
05. – 07.11.2018. LOGISTIK & TRANSPORT – Sajam logistike i transporta – Geteborg
05. – 07.12.2018. Mechanical Engineering. Metalworking. Kazan – Međunarodni sajam mašina i opreme u metalnoj industriji – Kazan