Godišnji plan rada


Godišnji plan rada Udruženja privrednika“Pozitiv” za 2017.

Primarni ciljevi “Pozitiva” prožeti su kroz:

  • Međusobna saradnja članica Udruženja
  • Zajedničke investicije
  • Servisiranje kadrovskih potreba članova
  • Pružanje finansijskog, pravnog i drugog konsaltinga članovima
  • Jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda i usluga
  • Planirane su osnovne aktivnosti na kojima će “Pozitiv” zasnivati svoj rad kroz 2017/18. godine
  • Svakako, ovim planom nisu obuhvaćene sve aktivnosti koje će “Pozitiv” provoditi tokom godine.
  • Udruženje će usvajati detaljan plan aktivnosti za mjesec unaprijed u okviru sjednica Upravnog odbora.

Međusobna saradnja članica Udruženja

Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja jesu druženja. Druženja su koncipirana kroz zajednička putovanja, zajedničke odlaske na sajmove, posjetama ostalih članova “Pozitiv”-a, organizovanje poslovnih ručkova, biznis-kafa, edukacija, zajedničkih filantropskih aktivnosti i sl.
Međusobnim upoznavanjem dolazi do rađanja novih poslovnih ideja, do sticanja povjerenja i lakše saradnje među članicama.

U cilju poboljšanja saradnje članica Udruženja preporučuje se međusobna saradnja između članica Udruženja, u skladu s interesima i poslovnom politikom kompanija. Time bi dodatno osnažili saradnju među članovima i stimulisali nove kompanije na učlanjenje. Snaga Udruženja se ne manifestuje kroz broj članova, već kroz njihovu dobru povezanost.

 

Zajedničke investicije

“Pozitiv” će pratiti potrebe tržišta, ali i svojih članica. Napravit će se detaljna analiza svake od članica i formirati registar privrednih društava koji će se iskoristiti za međusobnu saradnju i zajedničke investicije. Registar će se koristiti i za ostvarivanje poslovne saradnje sa firmama koje dolaze da investiraju u BiH. Sa firmama koje posluju u sektoru proizvodnje kreirat će se modul potreba za repromaterijalom koje te firme uvoze i u skladu sa mogućnostima i finansijskom isplatljivošću predložiti zajedničke investicije kako bi se proizvodni krug zatvorio u BiH. Ujedno, time bi promovisali koncept “kupujmo – koristimo domaće”. Takođe, sličan modul će se kreirati i za finalne proizvode, kao i za firme koje posluju u sektoru usluga. Međusobne posjete, Business café, sajmovi su mjesta gdje se može doći do novih poslovnih ideja.
U svrhu ispunjenja ovog cilja, “Pozitiv” će nastojati ostvariti saradnju i sa drugim Udruženjima privrednika u zemlji, ali i van zemlje. Velika pažnja će se posvetiti saradnji sa sličnim udruženjima u dijaspori.

Servisiranje kadrovskih potreba članova

Pri posjeti članica “Pozitiv”-a, ispuniti će se upitnik o potrebama za novim kadrovima. Članice će imati prednost odabira kvalitetnih kadrova iz baze sa biografijama stipendista. Pored toga, “Pozitiv” će raditi na osposobljavanju svojih stipendista za pokretanje vlastitog biznisa.

“Pozitiv“ će obaviti razgovore sa stručnim srednoškolskim centrima i pokušati obezbijediti informacije o kvalitetnim učenicima i potencijalnim zaposlenicima kompanija koje su članice Udruženja.

Rukovodstvo Udruženja će dostaviti članovima spiskove ključnih i najvećih ulagača u Bosni i Hercegovini.

Rukovodstvo Udruženja će dostaviti članovima spiskove najznačajnijih poslovnih konferencija u BiH.

Pružanje finansijskog, pravnog i drugog konsaltinga članovima

U specifičnim situacijama članovi “Pozitiv”-a će se moći obratiti Udruženju sa konkretnim pitanjima i zahtjevima.

Udruženje će osigurati da se odnosna pitanja tretiraju diskretnim, te pristupiti njihovoj obradi stručno i efikasno.

Udruženje će angažovati stručna ekspertna lica koja će nastojati naći i predložiti optimalno rješenje.

Rukovodstvo Udruženja će članovima obezbijediti informacije iz ministarstava o promjenama određenih zakona vezanih za poslovanje u zemlji i sa inostranstvom.

Jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda i usluga

“Pozitiv” će promovisati kupovinu domaćih proizvoda, ali i tražiti način izvoza domaćih proizvoda. Radit ćemo na analizama koje će pomoći boljem iskorištavanju lokalnih resursa. Također, rad na podizanju kvaliteta domaćih proizvoda je značajna aktivnost “Pozitiv”-a.

Praćenje vijesti iz privrede

Sekretar “Pozitiv“-a dostavljat će informacije članovima “Pozitiv“-a o aktuelnostima iz privrede koje bi mogle biti potencijalno interesantne za članove Udruženja.

Udruženje će se pretplatiti na portale koji objavljuju informacije o tenderima i iste proslijeđivati članovima.

Rukovodstvo Udruženja će kroz rad web stranice pomoći članovima da uspostave bolji sistem komunikacije kroz komunicikacije kanale kao što su kategorije “Forum“ i “Kupovina i prodaja“.

Rukovodstvo će komunicirati s članovima i elektronskim putem, posebno najave važnih događaja koji se odnose na biznis.

 

Proširenje članstva

Godišnjim planom i programom za 2017. godinu predviđen je prijem 24 nova člana (svakog mjeseca po dva).

U nastavku su kalendarski predstavljene neke od aktivnosti koje će biti realizovane u 2017.

Januar

Analiziranje aktivnosti u 2016. godini i komunikacija sa članovima “Pozitiv”. 

Februar

Prisustvo prezentaciji kampanje Udruženja “Kupujmo i koristimo domaće“, te upoznavanje članova Udruženja sa pojedinostima navedene kampanje.

Izrada i predaja Završnog obračuna za 2016. godinu.

Mart

Pripreme za održavanje Skupštine privrednika “Pozitiv“ i dostavljanje materijala članovima Udruženja.

Planirana Skupština Udruženja privrednika “Pozitiv“ zakazana za 15. mart 2017. godine u Hotelu Han na Bjelašnici.

Planirane aktivnosti na kreiranje Savjetodavnog tijela, a na osnovu dobijenih inputa članova Skupštine Udruženja.

April

Oformiti Savjetodavni tim Udruženja koji će se sastojati od ekonomista, pravnika, inženjera i drugih stručnih lica koji mogu pružiti savjetodavnu pomoć i podršku članovima Udruženja.

Organizirati sekcije i rasporediti članstvo po vrstama sličnih djelatnosti.

Svakog mjeseca detaljnije upoznati članove Udruženja sa jednim od članova, (kratko predstavljanje, opis poslova kojima se bavi, proizvoda i ili usluga koje nudi, investicija koje planira i dr.).

Planirano je objavljivanje Javnog konkursa za najbolju preduzetničku start-up ideju.

Organizirati zajedničku posjetu Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar i upriličiti obilazak članice Udruženja privrednika “Pozitiv“, kompanije AMG Mostar.

E-mailom anketirati članove “Pozitiv“-a o unapređenju rada Udruženja, očekivanjima i potrebama.
Organizirati posjetu kompaniji Čip sistemi u Sarajevu.

Predaja Zahtjeva za izmjene i dopune Statuta u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Uspostavljanje saradnje sa Vanjsko-trgovinskom komorom BiH i Udruženjem austrijskih privrednika u BiH.

Maj

Saradnja s privrednim udruženjima rezultirat će odlaskom u posjetu Udruženju poslodavaca BPK Goražde.

Napraviti analizu i prikupiti podatake od članica o kadrovskim potrebama članica te iznaći rješenje za pribavljanje najboljih kadrovskih rješenja.

27.5.2017. godine je prvi dan Ramazana.

Seminar: “Projektno finansiranje“.

Organiziranje sastanka s predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i upoznavanje s planiranim aktivnostima navedenog Ministarstva.

Juni

Ovaj mjesec je u znaku Ramazana (27.5.2017. – 25.6.2017.) i isti bi trebalo iskoristiti za zajedničke poslovne iftare i posjete povratnicima. 25.6.2017. godine je prvi dan Ramazanskog bajrama.

Upotpuniti kreirane profile članica na web stranici Udruženja privrednika “Pozitiv“ video-materijalima.

Posjeta rukovodstva “Pozitiv“-a SOS selu Bosne i Hercegovine u toku mjeseca Ramazana.

Seminar: “Beskamatno finansiranje“.

Juli

Posjeta Dnevnom i internatskom centru za djecu i mlade u Potočarima te upoznavanje s radom Centra i njihovim aktivnostima. Centar djeluje o sklopu Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS. U ovom mjesecu je predviđena Business café, koja se također može održati u Srebrenici uz teme vezane za lokalni razvoj i biznis povratnika.

U drugoj polovini mjeseca jula predviđa se smanjenje obima aktivnosti “Pozitiv”-a zbog mogućih godišnjih odmora članova Udruženja.

Posjeta “Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica“.

Seminar: “Islamska poslovna etika“.

August

U drugoj trećini mjeseca augusta ponovo intenzivirati posjete članovima “Pozitiva“, te u sklopu posjete jednoj od proizvodnih kompanija, članica “Pozitiv-a“.

Seminar: “Korištenje savremenih internet alata u poslovanju i promociji preduzeća“.

U ovom mjesecu se predviđa organizovanje edukacije za članove Udruženja, koja u zavisnosti od odabrane teme (koju određuje Upravni odbor) može biti i u vidu seminara ili webinara.

Septembar

Prvog septembar 2017. godine je prvi dan Kurban-bajrama. Predviđena je podjela kurbana u povratnička mjesta. Osim toga, moguća je podjela i žive stoke koja bi koristila za potrebe povratnika ili kako bi mogli početi sa svojim malim biznisima.

Seminar: “Korištenje savremenih internet alata u poslovanju i promociji preduzeća“

EKOBIS, međunarodni ekološki sajam u Bihaću traje od 08. do 11. septembra. Planirana je posjeta Sajmu EKOBIS i posjeta članovima “Pozitiv“-a, kompaniji Halko d.o.o.

U ovom mjesecu avionske karte značajno pojeftine, tako da se predviđa zajedničko putovanje u EU.
Seminar: “Organiziranje prodajne službe preduzeća i savremeni pristupi prodaji“.

Oktobar

Generalni BH sajam ZEPS Zenica traje u periodu od 4. do 8. oktobra. U okviru ovog mjeseca, organizovat će se jednodnevno druženje u kojem bi članovi “Pozitiva” zajedno proveli dan uz aktivnosti koje odredi Upravni odbor.

Seminari “Osnove računovodstva“ i “Javne nabavke“ za članove Udruženja i zaposlenike.

Novembar

U organizaciji Agencije GMS organizirati Business café u cilju promocije Udruženja privrednika “Pozitiv“.

Rukovodstvo “Pozitiv“-a će u mjesecu novembru upriličiti posjete članovima u Tuzli.

Seminari “Strategije pregovaranja“ i “Komunikacija s klijentima“ za članove Udruženja.

Decembar

Seminar “Upravljanje transfernim cijenama“ za članove Udruženja.

Kraj godine je vrijeme kada privrednici imaju znatno više posla oko analiza poslovanja, obračuna poreza i sl., pa je s tim u vezi predviđeno smanjenje organizovanih aktivnosti za članove “Pozitiva”.

Izrada izvještaja o radu Udruženja za 2017. godinu, kao i priprema programa rada Udruženja za 2018. godinu.

Sajmovi

Domaći sajmovi
Datum Ime sajma
04. – 08.04.2017. Međunarodni sajam gospodarstva – MOSTAR 2017, Hale SOKO-Radoč
18. – 22.04.2017. GRAPOS – EXPO 2017 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAČANICA
22. – 23.05.2017. 8. Sarajevo Business Forum (SBF), Sarajevo
18. – 21.05.2017. SAJAM PRIVREDE “BIZNIS 2017” – Tešanj Sajam privrede TEŠANJ Industrijska zona “Bukva”
06. – 08.06.2017.  7. Međunarodni sajam energetike  ENERGA 2017.  –  Tuzla , Dvorana Mejdan
23. – 27.08.2017. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije GRADAČAC, Sportska dvorana 
14. – 16.09.2017. EKOBIS – Međunarodni ekološki sajam BIHAĆ, Dvorana Luke
03. – 07.10.2017. Generalni BH sajam ZEPS ZENICA, Kamberovića polje
Regionalni sajmovi
Datum Ime sajma
15. – 19.05.2017. 61. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE i tehničkih dostignuća, Beogradski sajam. “Fabrike budućnosti i industrijska automatizacija”
25. – 28.10.2017. SASO 2017. Međunarodni sajam graditeljstva, drvne industrije, metalne industrije, sajam alata, strojeva i opreme, sajam obrtništva i male privrede, sajam elektronike, energetike i telekomunikacija, sajam financijaSAFIR, sajam kamena. Split, Spaladium arena
07. – 12.11.2017. 55. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije (UFI), 53. Međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju (UFI). Beograd.
Europski sajmovi
Datum Ime sajma

20.01. – 29.01.2017.

 BERLIN GREEN WEEK – Svetski sajam hrane, poljoprivrede i hortikulture – Berlin
 15.02. – 18.02.2017.  BIOFACH+VIVANESS – Vodeći svetski sajam proizvodnje organske hrane – Nirnberg
24.02. – 27.02.2017. MIFUR – Međunarodni sajam kože – Milano
20.03. – 24.03.2017. CeBIT – Svetski sajam informatike i telekomunikacija – Hanover
24.04 – 28.04.2017. HANNOVER MESSE – Svetski sajam industrije – Hannover
22.06 – 24.06.2017. INTERSOLAR EUROPE – Najveći sajam solarne energije na svijetu – Minhen
09.09. – 17.09.2017. T.I.F. – Međunarodni sajam robe široke potrošnje – Solun
01.09. – 04.09.2017. WORLD FOOD ISTANBUL – Međunarodni sajam za proizvodnju hrane – Istanbul
19.09 – 22.09.2017. LESPROM URAL Professional – Profesionalna izložba mašina i opreme u drvnoj industriji – Ekaterinburg
20. – 23.09.2017. INNO TRANS – Međunarodni sajam korisnih vozila i transporta – Berlin
09.10 – 12.10.2017.  MOTEK – Međunarodni sajam montaže i automatizacije – Štutgart
17.10 – 20.10.2017. A+A – Međunarodni sajam zaštite na radu sa kongresom – Dizeldorf
 07.11. – 08.11.2017. LOGISTIK & TRANSPORT – Sajam logistike i transporta – Geteborg
14.11. – 17.11.2017. METAL EXPO – Sajam obrade metala – Moskva
06.12. – 08.12.2017. Mechanical Engineering. Metalworking. Kazan – Međunarodni sajam mašina i opreme u metalnoj industriji – Kazan