Javni poziv preduzećima drvne i metalske industrije za besplatnu analizu površinske obrade

14. Oktobar 2021

U okviru projekta “Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji”, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu uspostavili su laboratoriju za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji, a koji je finansiran od strane Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cilj uspostave laboratorije je da se omogući preduzećima iz oblasti drvne i metalske industrije da izvrše analizu kvaliteta površinske obrade poluproizvoda i proizvoda od drveta i metala, kako bi mogli poboljšavati kvalitet svojih proizvoda. Besplatna analiza će biti za 5 parametara po izboru preduzeća koja se prijavljuju.

Preduzeća iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti na javni poziv na način da dostave sljedeću dokumentaciju:

• Popunjen prijavni obrazac

• Rješenje o registraciji – kopija;

• ID broj – kopija.

Prijavni obrazac firme mogu preuzeti na Internet stranici Mašinskog fakulteta u Sarajevu (www.mef.unsa.ba) ili na stranici SERDA-e (www.serda.ba).

Javni poziv za prijavu preduzeća je otvoren do 30.10.2021. godine.

Izvor: /www.akta.ba/