Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom vrijedan 6 miliona KM

16. April 2018

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je objavio javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U cilju podsticanja novih zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom u 2018. osiguran je iznos od 6.000.000 KM.

Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodijeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 7.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM, u zavisnosti od procenta invalidnosti i perioda zapošljavanja, navodi se u objavljenom pozivu.

Pravo na novčani stimulans mogu ostvariti pravna lica i drugo lice koje kao poslodavac zapošljava osobu s invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobu sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama).

Osim njih, pravo mogu ostvariti osobe s invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobe s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobe sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) koje pokrenu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje u cilju samozapošljavanja.

Pored ovog, poziva, Fond je danas objavio i javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 3.600.000,00 KM, raspoređenih na četiri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom.

Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/subjektu iz LOT-a II je 50.000,00 KM.

Inače, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom po javnim pozivima objavio i spisak subjekata i osoba koji nemaju pravo aplicirati na sredstva.

Na spisku se nalazi 64 pravnih subjekata i lica, a radi se o firmama koja već zapošljavaju osobe s invaliditetom.