H&L Group  – sinonim za pouzdanost pri izgradnji i prodaji nekretnina

18. April 2018
HL Group

 

Kompanija H&L Group osnovana je u Sarajevu 2011. godine a kvalitetom izvedenih radova priskrbila je epitet vrlo pouzdane kompanije kada je riječ o izgradnji i prodaji nekretnina.

Rukovođeni probranim i kvalitetnim timom zaposlenika, kompanija svakom projektu pristupa studiozno te u komunikaciji sa klijentima nudi najbolja rješenja za stanovanje što formulu, kvalitet-komunikacija-zadovoljstvo, čini provjerenom i uspješnom.

Kompanija iza sebe ima nekoliko vrlo uspješnih projekata koji su do sada bili usmjereni na izgradnju i prodaju nekretnina u samom srcu Sarajeva. Takvi su primjeri Saray Residece Mejtaš (Kovačeva br.4, Dola br. 5 i 7, Nikole Kašikovića br. 6-8 i br. 10) koji su svoje nove vlasnike pronašli i prije nego li su radovi okončani.

Kompanija obavlja kompletan inženjering koji obuhvata: istraživanje tržišta, kupovinu lokacija za izgradnju, izradu projekata, izgradnju objekata u saradnji s izvođačima H&L Group, nadzor izgradnje, uplanjenje i uknjiženje objekata, promet nekretninama.

Vrijednosti kompanije su iskrenost i integritet, komunikacija, poštovanje, timski rad, kvalitet, liderstvo, odgovornost i zadovoljstvo klijenata.

H&L Group i u budućnosti planira zadržati tempo koji je uspostavljen te tržištu nuditi najbolju uslugu iz oblasti gradnje i prodaje nekretnina.