Elektroprivreda BiH usvojila izmijenjeni plan poslovanja

14. Januar 2019

Pedeset i peta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 10. januara 2019. godine, u Sarajevu usvojila je Revidovani Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period od 2019- 2021. godina.

Jedna od najvažnijih izmjena u odnosu na ranije usvojeni Plan je predviđena implementacija modela za ublažavanje naglog rasta cijena za krajnje kupce JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo na tržišnom snabdijevanju, a koji podrazumijeva korekciju cijena  na način da se prodajne cijene energije dovedu na nivo koji je značajno ispod tržišnih cijena, a neznatno viši u odnosu na cijene koje su bile ugovorene u 2018. godini.

Model se provodi kroz korekciju tržišnih cijena koja se primjenjuje ravnomjerno na sve krajnje kupce na tržišnom snabdijevanju  i dodatni procentualni popust na osnovne tarifne stavove koji se primjenjuju na kupce identifikovane prema unaprijed definiranim pravilima, kao prioritetne.

U domenu finansijskog poslovanja izmjena u odnosu na važeći Plan je povećanje ukupnih prihoda za 0,7 procenata, a troškova za oko 1 procenat, dok je planska dobit smanjena za 3,5 procenta u 2019. godini,  6,4 procenta u 2020. godini te 9,3 procenta u 2021. godini.

Troškovi su povećani zbog očekivanog rasta tarifa za sistemsku uslugu i tarife za rad NOS-a BiH, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Izvor: Akta.ba