Arcus


Naziv firme: Arcus d.o.o.

Identifikacioni broj: 4200147330000

Porezni broj: 0170412700

Kratak opis osnovne djelatnosti: Projektovanje, ugradnja i održavanje sistema tehničke zaštite objekata (dojava požara, automatsko gašenje, detekcija gasova itd.)

Kontakt osoba: Hasan Karabeg

Telefon: +387 33 710 020

Fax: +387 33 710 021

Datum osnivanja: 1999.

Broj zaposlenika: 11

Email adresa: arcus@bih.net.ba

Websajt: http://www.arcus.ba/


Puni opis:

Arcus d.o.o. je bosanskohercegovačka firma specijalizovana u oblasti tehničke zaštite objekata, od ideje do realizacije i postgarantnog održavanja. Od svoga osnivanja uspješno su realizovali preko 500 srednjih i velikih projekata, te veliki broj manjih.

Arcus d.o.o. je je između ostalog i partner svjetski poznatih kompanija kao što su SIEMENS, ESSER itd.

Uslugom pokrivaju sve faze vezane za sisteme tehničke zaštite objekata:

  • priprema za projektovanje (izrada projektnog zadatka)
  • projektovanje sistema
  • tehničko savjetovanje
  • savjetovanje pri projektovanju
  • instaliranje sistema tehničke zaštite (isporuka, montaža, programiranje, testiranje sistema)
  • održavanje sistema u garantnom i postgarantnom roku
  • redovno zakonsko ispitivanje sistema u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu