Anketa o opravdanosti donošenja Zakona o postupku inspekcijskog nadzora u FBiH

6. Januar 2022

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u procesu je prikupljanja podataka za istraživanje koje ima za cilj utvrditi opravdanost donošenja Zakona o postupku inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Udruženje je u okviru projekta “Poslovanje bez korupcije”, uz najšire konsulacije s relevantnim akterima i ekspertima, kreiralo tekst ovog zakona.

U cilju promovisanja slobodnog protoka ljudi, roba i usluga u jedinstvenom ekonomskom prostoru kroz eliminisanje prepreka za ravnopravnu konkurenciju na tržištu i uspostavljanjem jedinstvenog sistema inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine, predlaže se donošenje Zakona o postupku inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH koji bi, kao jedinstven procesni zakon stvorio pretpostavke da se navedeni cilj i realizuje. Uspostavljanjem jedinstvenog procesnog zakona po kojem bi inspektori svih nivoa vlasti u Federaciji provodili postupke inspekcijskog nadzora po jedinstvenim koracima, u svakom slučaju bi značajno olakšalo poslovanje poslovnim subjektima i doprinijelo stvaranju povoljnije poslovne klime, a time i povoljnijeg ambijenta za privlačenje investitora.

Zakon o postupku inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH je namijenjen svim nivoima inspekcijskih organa, sa osnovnim ciljem da ujednači postupanje inspektora, te da omogući pravnu sigurnost i identične obaveze i prava subjekata nadzora s jedne, ali i prava i obaveze inspekcijskih organa s druge strane.

Anonimnoj anketi možete pristupiti na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD1Wx3b0Xsik4FN7Ak-FY-InKG8AP8VaGblEocGGh1mCAiyA/viewform

Rezultati istraživanja i analize bit će publicirani i prezentirani javnosti, te dostavljeni zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Federaciji BiH u okviru naših zagovarakčih aktivnosti koje za cilj imaju da se Zakon usvoji.

Izvor: /www.upfbih.ba/