Utvrđena carinska tarifa za 2019. godinu

21. Decembar 2018

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2019. godinu.

Carinska tarifa za 2019. godinu obuhvata nomenklaturu roba koja je u skladu sa Harmoniziranim sistemom i sa Kombinovanom nomenklaturom koju koristi Evropska unija, oznake za posebne zahtjeve države i dodatne šifarske oznake, carinske stope koje se primjenjuju na robu obuhvaćenu nomenklaturom, preferencijalne carinske stope u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa određenim zemljama ili grupama zemalja, kao i tarifne kvote.

Izvor: Akta.ba