Pripremljena i usvojena CEFTA Strategija za upravljanje carinskim rizicima

26. Februar 2020

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac prisustvuje danas u Tivtu (Crna Gora) završnoj konferenciji “Podrška olakšavanju trgovine između zemalja CEFTA-e”, koja je organizovana u okviru projekta “Otvoreni regionalni fond za spoljnu trgovinu jugoistočne Evrope”.

Projekt implementiraju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodni trgovinski centar (ITC), a usmjeren je na pružanje podrške strukturama CEFTA-e u njihovim naporima na implementaciji obaveza iz Dodatnog protokola 5 prema CEFTA-i, koji pruža okvir za uklanjanje trgovinskih prepreka između strana CEFTA-e.

Cilj je usmjeren na dodatno olakšavanje regionalne trgovine u regiji CEFTA-e putem smanjenja i eventualnog uklanjanja necarinskih mjera koje najviše narušavaju trgovinu.

Košarac je podsjetio da su realizovane aktivnosti u saradnji s GIZ projektom rezultovale usvajanjem Odluke o uspostavljanju procedure validacije za uzajamno priznavanje nacionalnih programa ovlaštenih ekonomskih operatera CEFTA ugovornih strana.

“Također, u saradnji s ovim projektom pripremljena je i usvojena CEFTA Strategija za upravljanje carinskim rizicima. Očekuje se da danas na specijalnom sastanku CEFTA Zajedničkog odbora bude usvojena i odluka o olakšavanju trgovine voćem i povrćem koja je pripremljena uz podršku ovog projekta”, istakao je Košarac.

Naveo je da je osnova ovogodišnjeg predsjedavanja BiH CEFTA-om provođenje Sporazuma i njegovih dodatnih protokola, te provođenje aktivnosti iz Višegodišnjeg Akcionog plana za kreiranje Regionalnog ekonomskog područja (MAP-REA) koje se odnose na trgovinska pitanja.

Košarac je naglasio da su prioriteti BiH slobodno kretanje roba, uklanjanje prepreka za trgovinu robom, slobodna trgovina uslugama, slobodan protok ulaganja, usvajanje dodatnog protokola o rješavanju sporova i institucionalni razvoj CEFTA tijela.

“CEFTA Sporazum, osmišljen kao sastavni dio EU pretpristupne agende, omogućuje snažnu pravnu osnovu za formulisanje i provođenje politike u ključnim područjima u vezi s trgovinom i investicijama. Njegova uspješna primjena značajno je doprinijela stvaranju slobodne trgovinske zone u jugoistočnoj Evropi, a dosljedno provođenje njegovih odredbi stvara mogućnosti za brži napredak BiH u procesu evropskih integracija”, rekao je ministar Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Izvor: Akta.ba