“Pozitiv“ organizirao seminar o projektnom finansiranju

22. Maj 2017
Projektno finansiranje Pozitiv 4

Rukovodstvo Udruženja privrednika “Pozitiv“ organiziralo je danas seminar za članove i prijatelje Udruženja na temu “Projektno finansiranje – bankarski pristup investicionih projekata“.

Na temu projektnog finansiranja i povezanosti pravnih lica i banke kroz investicione projekte govorio je mr. sci. Amir Softić, izvršni direktor Sparkasse bank, CRO & CFO.

Softić je u obraćanju prisutnima kazao kako banke vrlo ozbiljno pristupaju svakom od dostavljenih projekata, ali da će nova regulativa, usvojena od Evropske centralne banke, svakako dodatno urediti tržište kapitala.

Softić se osvrnuo i na poštrene mjere koje bankarski sektor, u želji da generiše što kvaliteniju ponudu, poduzima. Tako su učesnici seminara mogli čuti određene informacije koje tržište kapitala očekuje u narednom periodu. On je kazao kako je cilj pooštrenih mjera “iščistiti“ bankarski sektor od loših banaka i loše ponude kredita.

Prisutni su mogli da kroz vrlo kvalitetnu prezentaciju, te kroz navođenje konkretnih primjera iz prakse, saznaju na koje detalje, prilikom izrade investicionih projekata, posebno trebaju obratiti pažnju.

Učesnici seminara mogli su čuti koje promjene je donio “Basel III“ , novi skup preporuka i smjernica za učinkovitije upravljanje svim vrstama rizika u bankarstvu i bankarskim institucijama.

Učešće u diskusiji uzeo je i dr. Džemal Aslani, koji je bio jedan od direktnih učesnika pri kreiranju “Basel I“ i “Basel II“.

“Znanje naših privrednika o budžetiranju, vođenju troškova, vođenju aktive i pasive je vrlo nisko i treba raditi na dodatnoj edukaciji“, kazao je Softić tokom obraćanja.

Prof. dr. Fikret Hadžić, predsjednik Udruženja privrednika “Pozitiv“ izrazio je zahvalnost Softiću na održanom predavanju uz nadu da će kvalitet izloženih informacija biti od koristi pri kreiranju budućih projekata članova i prijatelja Udruženja koji su prisustvovali seminaru.