“Pozitiv“ organizirao posjetu kompaniji Almy

23. Juni 2017

Sinoć je u organizaciji Udruženja privrednika “Pozitiv“ organizirana posjeta kompaniji Almy d.o.o. u Zenici gdje su članovi “Pozitiv“-a, na poziv vlasnika kompanije Almy d.o.o., Ismeta Begića, prisustvovali otvorenju Salona keramike i laminata “Ceralmyco“, iftaru i predavanju prof. dr. Fikreta Hadžića.

Rukovodstvo kompanije Almy organiziralo je obilazak novoizgrađenog salona keramike, laminata, sanitarija i podova. Novi salon koji se nalazi u krugu Almy kompanije prostire se na 1300m2 i po svim parametrima slovi za centar gdje je moguće pronaći najpoznatije svjetske bredove u proizvodnji keramike, laminata, sanitarija, podova i tepiha.

Za članove “Pozitiv“-a, nakon obilaska novog salona,  upriličen je iftar u restoranu Almy.

Predavanje previđeno godišnjim planom rada Udruženja održao je predsjednik Udruženja prof. dr. Fikret Hadžić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Prof. Hadžić kazao je kako je Ekonomski fakultet u Sarajevu prepoznao vrijednosti koje ima islamska ekonomija te u tu svrhu kreirao novi master program “Islamsko bankarstvo“.

Ukazano je na pošast društva u kojem živimo, korupciju, za koju je po islamskom vjerovanju kazna džehennem. “'Ko daje i uzima mito, kazna mu je džehennem’ je hadis poslanika Muhammeda, a.s., koji ukazuju o kakvoj se kazni radi za one koji se usude dati i primiti mito“, kazao je prof. Hadžić.

Prof. Hadžić u svom predavanju ukazao je i na odnos koji muslimani trebaju imati prema vlasništvu, na motive koji čovjeka trebaju pokretati – uvećanje Božijeg zadovoljstva a ne uvećanje profita kako je to definirano kod komercijalne ekonomije. Skrenuta je pažnja i na nejednakost među ljudima i njen ključni problem – nepravedne raspodjele. T akođer, ukazano je i na četiri osnovna etička principa  koja islamska ekonomija zahtijeva: Maksimizacija društvene koristi ili općeg interesa; Zabrana povrede ili nanošenja tuge drugima; Davanje prednosti društvenoj nad privatnom dobrobiti; Olakšavanje života drugima i olakšavanje njihovih teškoća i tegoba, posebo u uslovima nužde i imperativne potrebe.

U kraćoj diskusiji nakon predavanja ukazano je na značaj i potrebu poslovanja po islamskim principima, izbjegavanju kamata ali i zakonsko rješavanje određenih segmenata kako bi privrednici jednostavnije i lakše poslovali.